Με υπουργική απόφαση τα ΚΤΕΟ θα ελέγχουν τα γυρισμένα χιλιόμετρα στα οχήματα κάθε είδους, όπως προκύπτει από τη νέα υπουργική απόφαση του Χρήστου Σπίρτζη, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 26 Μαρτίου 2019 (τεύχος Β’ 1003).

Αυτή συνοψίζει όλες τις διάσπαρτες διατάξεις που υφίστανται για τους τεχνικούς ελέγχους οχημάτων σε δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, ενώ ορίζει τον ακριβή τρόπο “διόρθωσης” των πειραγμένων ενδείξεων με την προσθήκη τεκμαρτών χιλιομέτρων.

Παράλληλα αποσαφηνίζει τη διαδικασία ελέγχου και για τα οχήματα που βρίσκονται σε ακινησία εξαιτίας κατάθεσης, αφαίρεσης ή παρακράτησης της άδειας κυκλοφορίας από δημόσια Αρχή, επισημαίνοντας ότι κατά τον έλεγχο προσκομίζεται αντίγραφο της άδειας με την ένδειξη «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ», καθώς χωρίς επιτυχή τεχνικό έλεγχο (εφόσον έχει λήξει η ισχύς του τελευταίου Δελτίου Ελέγχου Κυκλοφορίας) το όχημα δεν μπορεί να επανακυκλοφορήσει.

Όσον αφορά τους «πειραγμένους» χιλιομετρητές, σύμφωνα με τη νέα απόφαση, σε κάθε έλεγχο οχήματος ελέγχεται η ένδειξη του αριθμού των διανυθέντων χιλιομέτρων. Όπου προκύπτει ότι ο αριθμός χιλιομέτρων είναι μικρότερος από τον αριθμό που είχε σημειωθεί σε προγενέστερους ελέγχους (εμφανής παραποίηση μετρητή), σημειώνεται σοβαρή έλλειψη σε συγκεκριμένους κωδικούς.

Στην περίπτωση αυτή το ΚΤΕΟ αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών ενημερωτικό σημείωμα συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο του δελτίου ελέγχου προκειμένου να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Στο μικροσκόπιο και τα οχήματα που βρίσκονται σε ακινησία εξαιτίας κατάθεσης ή παρακράτησης της άδειας κυκλοφορίας

Η αποκατάσταση της έλλειψης πραγματοποιείται με διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με την προσθήκη τεκμαρτών χιλιομέτρων που υπολογίζονται ανά μήνα σε:

  • 500 χιλιόμετρα για τις μοτοσικλέτες.
  • 1.000 χιλιόμετρα για τα επιβατικά ΙΧ.
  • 3.000 χιλιόμετρα για φορτηγά και λεωφορεία.
  • 5.000 χιλιόμετρα για τα επιβατικά ΔΧ.

Ο τεκμαρτός αριθμός χιλιομέτρων καλύπτει όλο τον μήνα εντός του οποίου πραγματοποιείται ή είχε πραγματοποιηθεί ο τεχνικός έλεγχος. Η διορθωμένη ένδειξη που θα πρέπει να φαίνεται στο δελτίο ελέγχου προκύπτει όταν στην ένδειξη του μετρητή του προηγούμενου ελέγχου πριν την παραποίηση προστεθούν τα τεκμαρτά χιλιόμετρα του διαστήματος που μεσολάβησε μεταξύ των δύο ελέγχων, το σύνολο των χιλιομέτρων που έχει καταγράψει ο μετρητής από τον έλεγχο μετά την παραποίηση μέχρι τον τελευταίο χρονικό έλεγχο που αυτή διαπιστώθηκε.

Στην περίπτωση που έχει γίνει μηδενισμός και επανεκκίνηση της καταγραφής του αριθμού των χιλιομέτρων ή αντικατάσταση του μετρητή με άλλον, θα πρέπει να αποδειχτεί με την προσκόμιση νόμιμων παραστατικών, δηλαδή απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς και τοποθέτησή του, ενώ τα αντίγραφα αυτά διατηρούνται στο αρχείο του ΚΤΕΟ.

Επιπλέον η απόφαση περιλαμβάνει και την πρόβλεψη ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση εντοπισμού σοβαρών ελλείψεων κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου: «Σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων που καθιστούν το όχημα επικίνδυνο για την οδική ασφάλεια, το όχημα ακινητοποιείται, δηλαδή του αφαιρείται επιτόπου η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες» επισημαίνεται.

«Η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας έχει την έννοια ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία του οχήματος, ο δε κάτοχος μπορεί να το μετακινήσει με μέσα ασφαλή για την οδική κυκλοφορία μόνο μέχρι το συνεργείο επισκευής ή μετά την επισκευή του σε ΚΤΕΟ προκειμένου να γίνει ο επανέλεγχος για τη διαπίστωση αποκατάστασης των επικίνδυνων ελλείψεων» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι αναμένεται και επόμενη απόφαση, με την οποία θα ξεκινήσει η επιβολή του νέου προστίμου, ύψους 150 ευρώ, στους ιδιοκτήτες οχημάτων τα οποία δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ αν και έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα έξι μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειάς τεχνικού ελέγχου.

Ήδη ολοκληρώνεται η προσαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος του υπουργείου και των ΚΤΕΟ γι’ αυτό τον σκοπό. Το νέο πρόστιμο θα επιβάλλεται παράλληλα με τα ισχύοντα πρόστιμα καθυστέρησης που προβλέπονται ήδη και ανέρχονται σε 16 ευρώ για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης για επιβατικά αυτοκίνητα, σε 33 ευρώ για διάστημα έως έξι μηνών και σε 65 ευρώ εφόσον είναι εκπρόθεσμοι για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών.