Παρότι τα ηλεκτρικά οχήματα προωθούνται στην αγορά ως φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα, αρκετοί ισχυρίζονται πως στη πραγματικότητα μολύνουν περισσότερο το περιβάλλον εάν υπολογίσει κανείς παράγοντες όπως το πως παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα που φορτίζει τις μπαταρίες τους 

Μια νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Nature Sustainability όμως, αναφέρει πως στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ηλεκτρικά οχήματα είναι πράγματα πιο φιλικά προς το περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 2015, ένα μέσο ηλεκτρικό όχημα είχε λιγότερες συνολικές εκπομπές ρύπων σε σύγκριση με ένα μέσο βενζινοκίνητο όχημα, αλλά αυτό εξαρτάται από το πόσο “πράσινο” είναι το ενεργειακό δίκτυο που παράγει το ρεύμα. Συγκεκριμένα η μελέτη διαπίστωσε πως κατά μέσο όρο, ακόμη και τα λιγότερο αποδοτικά ηλεκτρικά οχήματα, έχουν λιγότερες εκπομπές ρύπων σε σύγκριση με τα πολύ αποδοτικά καινούργια οχήματα με κινητήρες βενζίνης, όταν η “ένταση εκπομπών” του δικτύου ήταν κάτω από τα 700 gCO2e kWh−1.

Τα ευρήματα της έρευνας ισχύουν για 53 από τις 59 περιοχές του κόσμου, κάτι που αντιπροσωπεύει το 95% των οδικών μεταφορών παγκοσμίως. Τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν κατά μέσο όρο 31% λιγότερες εκπομπές ρύπων ανά χιλιόμετρο σε σύγκριση με τα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης. Το 2015 οι εκπομπές ρύπων των ηλεκτρικών οχημάτων ήταν “σχεδόν πάντα” μικρότερες από αυτές των βενζινοκίνητων οχημάτων στη Βόρεια Αμερική, σε πολλά μέρη της Αφρικής και της Νοτίου Αμερικής. Ωστόσο, τα ηλεκτρικά οχήματα είχαν υψηλότερες εκπομπές από τα βενζινοκίνητα οχήματα σε χώρες όπως η Ινδία, η Πολωνία και η Τσεχία.