Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε επί της αρχής, υπέρ του νομικά δεσμευτικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μείωση των εκπομπών αερίων κατά 60% έως το 2030, έναντι των επιπέδων του 1990. Η συνέλευση ενέκρινε το στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 60% με πλειοψηφία 26 ψήφων.

Ο στόχος που ενέκρινε το Κοινοβούλιο είναι πιο φιλόδοξος από τη μείωση των εκπομπών “τουλάχιστον 55%” έως το 2030 που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία επιθυμεί να έχει εγκριθεί ο στόχος έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι τόσο η ΕΕ συνολικά όσο και το κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά θα πρέπει να έχουν φτάσει σε κατάσταση κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, ώστε στη συνέχεια να πετύχουν “αρνητικό ισοζύγιο” εκπομπών άνθρακα, και ζητούν να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση για τους στόχους αυτούς.

Για να γίνει αυτό, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσει με τις χώρες μέλη της Ε.Ε., οι οποίες εμφανίζονται διχασμένες για το πόσο φιλόδοξοι θα πρέπει να είναι οι στόχοι αυτοί. Ο τρέχων στόχος της Ε.Ε. για το 2030 είναι μείωση των εκπομπών κατά 40%.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η μείωση κατά 55% έως το 2030 είναι η ελάχιστη προσπάθεια που απαιτείται από την Ε.Ε. στο σχέδιό της για μηδενικούς ρύπους έως το 2050, θέτοντας τις εκπομπές σε μια πορεία που εάν υιοθετηθεί παγκοσμίως, θα περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη σε ασφαλή επίπεδα.

Τέλος, το Κοινοβούλιο εξέφρασε την άποψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 να καταργήσουν σταδιακά όλες τις άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.