Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσανατολίζεται στο να αυξήσει τον στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων το 2030 από 40% σε τουλάχιστον 55.%. Ο στόχος μείωσης έχει τεθεί με βάση τις εκπομπές αερίων το έτος 1990, και αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Κομισιόν όπως έχει δηλώσει ο Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι.

Στοχεύοντας σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση για την ερχόμενη δεκαετία, όπως δείχνει εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής, οι Βρυξέλλες επιθυμούν τη στροφή της οικονομίας προς τη δέσμευση για να καταστεί “κλιματικά ουδέτερη” ως το 2050.

Επίσης σκοπεύουν να ηγηθούν της παγκόσμιας προσπάθειας για περιορισμό των εκπομπών καυσαερίων σε βαθμό που θα αποτραπεί το χειρότερο σενάριο περί κλιματικής αλλαγής.

Το έγγραφο, που δεν έχει λάβει ακόμη τη μορφή υπό την οποία θα δημοσιευθεί και είναι πιθανόν να υποστεί αλλαγές, αναφέρει πως η Κομισιόν θα προτείνει τη συνολική μείωση των εκπομπών κατά 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί τόσο διά της περικοπής της έκλυσης αερίων από τομείς όπως η βιομηχανία και η παραγωγή ηλεκτρισμού, όσο και από την αύξηση των δασικών εκτάσεων και την πρόοδο των τεχνολογιών συλλογής αερίων.