Η Opel ανακαλεί 216 Grandland X στην Ελλάδα, μοντέλα ετών 2019-2020, εκ των οποίων τα 175 βρίσκονται στην κατοχή των ιδιοκτητών τους. Ο λόγος της ανάκλησης είναι πως ένας ορισμένα εξ αυτών ενδέχεται να παρουσιάσει μία δυσλειτουργία στο σύστημα έκχυσης ουρίας, με αποτέλεσμα την πιθανή αύξηση των εκπομπών NOx.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για βλάβες ή ατυχήματα που να σχετίζονται με την παραπάνω διορθωτική ενέργεια. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων, που εμπλέκονται στην ανάκληση, θα ενημερωθούν με συστημένη επιστολή ή/και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ιδιοκτήτες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας στο τηλέφωνο 211 211 1543.