Η Nissan ανακοίνωσε ότι έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου του άνθρακα (carbon neutral) στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, όπως και στον κύκλο ζωής των προϊόντων της, έως το 2050. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, στις αρχές της δεκαετίας του 2030, κάθε νέο όχημα της Nissan που θα διατίθεται στις βασικές αγορές, θα είναι “εξηλεκτρισμένο”.

Η Nissan θα επιδιώξει περαιτέρω καινοτομίες στις λύσεις ηλεκτροκίνησης και την τεχνολογία κατασκευής οχημάτων, προκειμένου να σημειώσει πρόοδο στον στόχο μηδενικού ισοζυγίου του άνθρακα της εταιρείας, στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:

  • Καινοτομίες στις μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών των στερεών καταστάσεων και των σχετικών τεχνολογιών, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών (ως προς το κόστος) και πιο αποδοτικών ηλεκτρικών οχημάτων.
  • Περαιτέρω ανάπτυξη των ηλεκτρικών κινητήριων συνόλων e-Power, για την επίτευξη μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης.
  • Ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος μπαταριών για την υποστήριξη αποκεντρωμένης, επιτόπιας παραγωγής ενέργειας, για κτίρια με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Nissan προσβλέπει σε μεγαλύτερη συνεργασία με στρατηγικούς παίκτες στον ενεργειακό τομέα, για να υποστηρίξει την “απανθρακοποίηση” των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Καινοτομίες στην κατασκευαστική διαδικασία, για την υποστήριξη υψηλότερης παραγωγικότητας στη συναρμολόγηση οχημάτων, ξεκινώντας με την πρωτοβουλία του Nissan Intelligent Factory. Η εταιρεία θα προσπαθήσει επίσης για μεγαλύτερη αποδοτικότητα στους τομείς της ενέργειας και των πρώτων υλών, για να υποστηρίξει μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της στην κατεύθυνση επίτευξης μηδενικού ισοζυγίου του άνθρακα.

O στόχος της Nissan βασίζεται σε δεκαετή προγράμματα για τη μείωση των εκπομπών ρύπων και την παροχή τεχνολογιών ηλεκτρικών οχημάτων που ωφελούν το περιβάλλον και την κοινωνία. Οι προσπάθειες της εταιρείας για την ηλεκτροκίνηση και την μείωση των εκπομπών ρύπων, υποστηρίζουν τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και την παγκόσμια πρόοδο προς την ουδετερότητα του ισοζυγίου του άνθρακα, έως το 2050.

Παράλληλα, η φιλοδοξία της Nissan επεκτείνεται στην βάση προηγούμενων πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο του προγράμματος Nissan Green και της συνεχιζόμενης δράσης της για την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα στα προϊόντα και τις δραστηριότητές της.

Η Nissan πιστεύει ότι η αυτοκινητοβιομηχανία μπορεί να είναι η κινητήρια δύναμη στην κάλυψη των παγκόσμιων περιβαλλοντικών και κλιματικών αναγκών, μέσω μιας δέσμευσης για καινοτομία και μείωση των σχετικών επιπτώσεων, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας συνεργασίας με λοιπούς εταίρους και κρατικούς φορείς. Η ηλεκτροκίνηση, όταν συνδυάζεται με την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των υποδομών φόρτισης, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην επιτάχυνση της άφιξης ενός μέλλοντος με ουδέτερο ισοζύγιο του άνθρακα.