Η Renault μόλις ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να πουλήσει ολόκληρο το μερίδιό της στην Daimler, δηλαδή 16.448.378 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 1,54% του μετοχικού κεφαλαίου της Daimler, ώστε τα έσοδα αυτής της πώλησης να επιτρέψουν στην γαλλική εταιρία να επιταχύνει την οικονομική απομόχλευση των δραστηριοτήτων στον τομέα των αυτοκινήτων.

Παράλληλα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι η συνεργασία μεταξύ της Renault και της Daimler παραμένει αμετάβλητη και δεν επηρεάζεται από αυτήν την οικονομική συναλλαγή.