Χθες η Renault έκανε γνωστό ότι βγάζει προς πώληση τις μετοχές που κατέχει στην Daimler (μητρική εταιρία της Mercedes), και σήμερα η γαλλική εταιρία ανακοίνωσε την επιτυχή πώληση ολόκληρου του μεριδίου της στην γερμανική εταιρία.

Πιο συγκεκριμένα, οι 16.448.378 μετοχές -που αντιπροσωπεύουν το 1,54% του μετοχικού κεφαλαίου της Daimler-, πουλήθηκαν σε τιμή των 69,50 ευρώ ανά μετοχή, κάτι που σημαίνει ότι συνολικά θα εισπράξει ένα ποσό περίπου 1,143 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα αυτής της πώλησης θα επιτρέψουν στον Όμιλο Renault να επιταχύνει την οικονομική απομόχλευση των δραστηριοτήτων στον τομέα των αυτοκινήτων. Παράλληλα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι η συνεργασία μεταξύ της Renault και της Daimler παραμένει αμετάβλητη και δεν επηρεάζεται από αυτήν την οικονομική συναλλαγή.