Κατά τον Οκτώβριο στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, σημειώθηκαν 592 τροχαία ατυχήματα με 673 παθόντες και ειδικότερα υπήρξαν 12 θανατηφόρα με 12 νεκρούς, 14 σοβαρά με 15 σοβαρά τραυματίες, 566 ελαφρά με 646 ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, βεβαιώθηκαν 20.253 παραβάσεις από τις οποίες 795 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

  • 345 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 60 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος
  • 1.913 παραβάσεις ορίου ταχύτητας
  • 187 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
  • 254 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου
  • 562 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας
  • 913 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους
  • 34 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.