Η Stellantis προσφέρει νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για ορισμένους υπάλληλους της στις ΗΠΑ, προκειμένου να μειώσει το εργατικό της δυναμικό, έτσι ώστε να χρηματοδοτήσει τη μετάβασή της στην ηλεκτροκίνηση.

Η εθελούσια έξοδος αφορά τους εργαζομένους ηλικίας τουλάχιστον 55 ετών που εργάζονται στις εταιρίες της Stellantis (Jeep, Chrysler, Ram, Dodge) για περισσότερα από 10 χρόνια ή έχουν 30 χρόνια προϋπηρεσίας και έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης. Οι υπάλληλοι έχουν προθεσμία έως τις Δεκεμβρίου για να αποφασίσουν για την προσφορά της εταιρίας.

Εκπρόσωπος της εταιρίας δήλωσε:

Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού μας για να γίνουμε μια εταιρεία βιώσιμης τεχνολογικής κινητικότητας και ηγέτης στην αγορά οχημάτων χαμηλών εκπομπών ρύπων, τον Οκτώβριο προσφέραμε σε ορισμένους μισθωτούς υπαλλήλους μας στις ΗΠΑ την επιλογή να αποχωρίσουν οικειοθελώς από την εταιρεία με ένα ευνοϊκό πακέτο παροχών που διαφορετικά δεν θα ήταν στη διάθεσή τους.