Η BMW έκανε γνωστό ότι η κοινή χρήση ενός ψηφιακού κλειδιού BMW μεταξύ iPhone και Android είναι πλέον εφικτή, καθώς στο παρελθόν, τα κλειδιά μπορούσαν να διαμοιράζονται μόνο μέσω του Apple iMessage.

Ωστόσο, πλέον δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείται μία συγκεκριμένη εφαρμογή ή μια προκαθορισμένη μέθοδος μεταβίβασης, αφού τα κλειδιά μπορούν να μεταβιβάζονται σε φίλους ή συγγενείς από το wallet χρησιμοποιώντας την εγγενή λειτουργία της κοινοποίησης.

Αυτό σημαίνει ότι η κοινοχρησία ενός ψηφιακού κλειδιού BMW έχει πλέον την απλή μορφή αποστολής ενός συνδέσμου. Το κλειδί μπορεί να αποστέλλεται μέσω e-mail, SMS ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων, π.χ. WhatsApp.

Ο παραλήπτης δεν απαιτείται να διαθέτει κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή, ούτε BMW ID. Για την προσθήκη του ψηφιακού κλειδιού στο wallet του, απλά κάνει κλικ στον σύνδεσμο. Εάν ο κάτοχος και ο παραλήπτης στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον, το κλειδί μπορεί επίσης να διαμοιραστεί μέσω Apple AirDrop ή Android Nearby Share.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, για λόγους ασφαλείας, ενδέχεται να χρειαστεί η εισαγωγή ενός κωδικού ενεργοποίησης στο όχημα, τον οποίο ο αποστολέας θα μπορεί να αποκαλύπτει ιδανικά στον παραλήπτη μέσω διαφορετικού καναλιού. Μόλις ληφθεί ένα ψηφιακό κλειδί σε ένα iPhone, ο παραλήπτης μπορεί να το προσθέσει σε ένα Apple Watch το ίδιο εύκολα.

Ο διαπλατφορμικός διαμοιρασμός είναι αρχικά διαθέσιμος για συμβατές συσκευές iPhone (με λειτουργικό iOS 16.1 ή μεταγενέστερο) και των smartphone της Google (Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 6, Pixel 6 Pro με Android 13 ή μεταγενέστερο), ενώ θα ακολουθήσουν smartphones της Samsung.