Μετά από αρκετούς μήνες συζητήσεων η Renault και η Nissan ανακοίνωσαν σήμερα την αναδιάρθρωση της μακρόχρονης συμμαχίας τους, με τρόπο κατά τον οποίο μειώνονται οι μετοχές της πρώτης στη δεύτερη σε 15% από 43%.

Η συμφωνία, η οποία τελεί υπό την έγκριση των διοικητικών συμβουλίων, θα εξισώσει τις διασταυρούμενες μετοχές των εταιρειών, με τις δύο αυτοκινητοβιομηχανίες πλέον να μπορούν “να ασκούν ελεύθερα τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τις άμεσες μετοχές τους που ανέρχονται στο 15%, με ανώτατο όριο το 15%”. Η Nissan και η Renault θα διατηρήσουν 15% “σταυροειδή” μετοχική συμμετοχή, με σύναψη δέσμευσης “lock-up”, καθώς και υποχρέωση συμφωνίας “standstill”.

Υπό το νέο σχήμα συνεργασίας, η Renault θα μεταφέρει το 28,4% των μετοχών της Nissan σε ένα γαλλικό trust, όπου τα δικαιώματα ψήφου θα “παγώνουν” για τις περισσότερες αποφάσεις, αλλά τα οικονομικά δικαιώματα (μερίσματα και έσοδα από την πώληση μετοχών) θα εξακολουθούν να ωφελούν εξ ολοκλήρου τη Renault, έως ότου αυτές οι μετοχές πωληθούν.

Η Renault θα δώσει εντολή στον διαχειριστή του trust να πουλήσει τις μετοχές της Nissan που του έχουν ανατεθεί, εάν είναι εμπορικά εύλογο γι’αυτή, σε μια συντονισμένη και τακτική διαδικασία, αλλά δεν θα έχει καμία υποχρέωση να πουλήσει τις μετοχές εντός συγκεκριμένης προκαθορισμένης χρονικής περιόδου.Για την συμφωνία εκχώρησης παροχών, αρμόδιο θα παραμείνει το συντονιστικό φόρουμ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας που ανακοινώθηκε σήμερα, προβλέπεται ότι η Nissan θα επενδύσει επίσης στην Ampere, τον βραχίονα ηλεκτρικών οχημάτων και λογισμικού της Renault, με στόχο να γίνει στρατηγικός μέτοχος, ενώ οι δύο εταιρείες θα ξεκινήσουν “επιχειρησιακά έργα δημιουργίας υψηλής αξίας” στη Λατινική Αμερική, την Ινδία και την Ευρώπη, που θα αναπτυχθούν στην λογική 3 διαστάσεων: των αγορών, των οχημάτων και των τεχνολογιών.

Η Renault ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι είχε υπογράψει μια μη δεσμευτική συμφωνία-πλαίσιο με την κινεζική Geely να ιδρύσει μια νέα εταιρεία που παράγει υβριδικά συστήματα μετάδοσης κίνησης και υψηλής απόδοσης κινητήρες εσωτερικής καύσης. Ο γαλλικός κολοσσός έχει επίσης συνάψει μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με τον αμερικανικό κατασκευαστή ημιαγωγών Qualcomm.

Η φιλοδοξία είναι να ενισχυθούν οι δεσμοί της Συμμαχίας και να μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία, για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με μια προσέγγιση τριών σταδίων:

Οι συμφωνίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαβουλεύσεων και η συναλλαγή παραμένει υπό την έγκριση των διοικητικών συμβουλίων της Nissan και της Renault.