Οι αντιπρόσωποι της Jaguar και της Land Rover στην Ευρώπη κατηγορούν τις εταιρίες πως έχουν τερματίσει τις συμβάσεις με όλους τους ευρωπαίους αντιπροσώπους τους, προσφέροντας νέους όρους, με πολύ μικρότερα περιθώρια κέρδους, με αυτά για παράδειγμα να μειώνονται στο μισό στη Γερμανία, από το 18% στο 9%.

Οι αντιπρόσωποι απειλούν πως θα κινηθούν νομικά, προειδοποιώντας της Jaguar Land Rover πως εάν επιμείνει στο σχέδιο της με τα νέα συμβόλαια με τα μικρότερα περιθώρια κέρδους, τότε το αποτέλεσμα θα είναι ένας δικαστικός αγώνας που θα βλάψει και τις δύο πλευρές.