Τελικά η έφεση που υπέβαλε η Saab, έγινε δεκτή από το δικαστήριο και πλέον η Saab μπορεί να προχωρήσει σε ελεγχόμενη αναδιοργάνωση. Σκοπός της Saab αρχικά είναι η εξασφάλιση της βραχυπρόθεσμης σταθερότητας ενώ ταυτόχρονα θέλει να προσελκύσει πρόσθετα κεφάλαια, εν αναμονή των πρώτων 70 εκατ. ευρώ της Pang Da και της Youngman.

[Πηγή: Saab]

[learn_more caption=”Δελτίο Τύπου”]

Saab Automobile Voluntary Reorganization Filing Approved

Trollhättan, Sweden: Swedish Automobile N.V. (Swan) announces that Saab Automobile AB and its subsidiaries Saab Automobile Powertrain AB and Saab Automobile Tools AB (collectively Saab Automobile) received approval for their proposal for voluntary reorganization from the Court of Appeal in Gothenburg, Sweden today. The purpose of the voluntary reorganization process is to secure short-term stability while simultaneously attracting additional funding, pending the inflow of the equity contributions by Pang Da and Youngman.

The Swedish Company Reorganization Act says that an application shall not be approved unless there is reasonable cause to assume that the purpose of the reorganization will be achieved. In today’s decision, the Court of Appeal has found that such conditions exist, thereby overturning an earlier ruling by the District Court in Vänersborg, Sweden.

As a consequence of the Court of Appeal ruling, Saab Automobile will request for the bankruptcy filings by unions IF Metall, Unionen and Ledarna to be cancelled.

Saab Automobile And Saab Automobile Powertrain Dispute Union Bankruptcy Filings

Trollhättan, Sweden: Swedish Automobile N.V. (Swan) announces that Saab Automobile AB and Saab Automobile Powertrain AB (collectively Saab Automobile) have officially disputed the bankruptcy filings by two Swedish unions with the District Court in Vänersborg, Sweden.

Both companies argue they are not insolvent and have only temporary liquidity problems which they expect to solve following the planned equity contributions by Pang Da and Youngman, for which regulatory approval is expected in November. Saab Automobile continues to await the decision of the Court of Appeal in Gothenburg on the company’s appeal against the decision by the District Court to reject’s Saab Automobile’s application for voluntary reorganization.

Court of Appeal Grants Right To Appeal To Saab Automobile In Voluntary Reorganization Case

Trollhättan, Sweden: Swedish Automobile N.V. (Swan) announces that Saab Automobile AB and its subsidiaries Saab Automobile Powertrain AB and Saab Automobile Tools AB (collectively Saab Automobile) received a right to appeal from the Court of Appeal in Gothenburg, Sweden today in their efforts to obtain approval for its proposal for voluntary reorganization.

Saab Automobile is pleased with the Court’s decision and will now await further developments. The Court of Appeal is expected to rule shortly on Saab Automobile’s appeal against the decision by the District Court in Vänersborg to reject Saab Automobile’s proposal for voluntary reorganization.

[/learn_more]