Η εταιρία που είναι διαχειρίζεται τον οδικό άξονα των Τεμπών, Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου, ανακοίνωσε ότι από την 1 Νοεμβρίου μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης των µέτρων βραχοπροστασίας στην Κοιλάδα των Τεµπών, όπως προβλέπεται από το εγκεκριµένο πρόγραµµα Τακτικής Συντήρησης Μέτρων Βραχοπροστασίας που εκπονήθηκε από την Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου µετά την ολοκλήρωση των εργασιών βραχοπροστασίας (Μάιος 2010) και εγκρίθηκε από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και το ∆ηµόσιο.

Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, είναι απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας στην Κοιλάδα των Τεµπών, τις ακόλουθες ηµεροµηνίες και ώρες:

  • Στις 1, 3, 7, 9 και 11 Νοεµβρίου, για δύο ώρες, από τις 06:00 έως τις 08:00.
  • Από 14 Νοεµβρίου στις 06:00 έως 25 Νοεµβρίου στις 20:00, συνολικά 12 ηµέρες.
  • Από 26 Νοεµβρίου έως 5 ∆εκεµβρίου, δύο µόνο ηµέρες και για δύο µόνο ώρες, από τις 06:00 έως τις 08:00 (οι ακριβείς ηµεροµηνίες θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των εργασιών και θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω).

Η ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών ξεσκαρώµατος, καθαρισµού, συντήρησης, αλλαγής ή ενίσχυσης των εγκατεστηµένων διχτύων προέκυψε από τα αποτελέσµατα των ελέγχων των µέτρων βραχοπροστασίας που διενεργούνται δύο φορές ετησίως.

Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, που θα ισχύσουν κατά τη διάρκεια της διακοπής της κυκλοφορίας στην Κοιλάδα των Τεµπών, καθώς και οι παρακαµπτήριες διαδροµές, θα ανακοινωθούν από την Ελληνική Αστυνοµία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι οδηγοί µπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο της Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου στο τηλέφωνο 2410 741440 καθώς και στο aegeanmotorway.gr

Κατά την διάρκεια διακοπής της κυκλοφορίας στην Κοιλάδα των Τεμπών, δεν θα καταβάλλονται διόδια στους σταθμούς Γυρτώνης, Μακρυχωρίου, Πυργετού Λεπτοκαρυάς και Κλειδίου, ενώ στους σταθμούς Μοσχοχωρίου και Λεπτοκαρυάς το αντίτιμο θα είναι μειωμένο. Αναλυτικά:

Κλικ για μεγέθυνση

[Πηγή: Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου]