435778

Δες, μια G-Class βάρους 2,5+ τόνων μπορεί να ίπταται! Αλήθεια λέω!