Δεν νομίζω όταν χιονίζει να κυκλοφορείς το αυτοκίνητό σου, σαν τον τύπο του παραπάνω video. Το χιόνι στο σώμα του αυτοκινήτου μπορεί να προκαλέσει αρκετά προβλήματα και το The Weather Channel, με την μαγεία που προσφέρει πλέον η επαυξημένη πραγματικότητα, μας δείχνει γιατί όλοι πρέπει να καθαρίζουμε το χιόνι από όλο το σώμα του αυτοκινήτου μας, προκειμένου να μην γίνουμε δημόσιος κίνδυνος.