Με ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει την ανάκληση 500 Audi Q3 και 2.373 Audi A3 στην Ελλάδα.

H ανάκληση αφορά 500 Audi Q5 μοντέλα ετών 2014 έως 2016, στα οποία σύμφωνα με τον κατασκευαστή, δεν ενεργοποιούνται τα φώτα φρένων όταν εκτελείται πέδηση ανάγκης μέσω του πλήκτρου ηλεκτρομηχανικού φρένου στάθμευσης.

Σε ότι αφορά τα 2.373 Audi A3 μοντέλα ετών 2008 έως 2009, υπάρχει το ενδεχόμενο διακοπής της σύνδεσης γείωσης λόγω θερμομηχανικής υπερφόρτωσης. Αυτό οδηγεί στη διακοπή λειτουργίας του συστήματος ESC, το οποίο δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει τη σταθεροποίηση του οχήματός σε οριακές καταστάσεις δυναμικής οδήγησης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με τα συγκεκριμένα θέματα. Οι κάτοχοι των επηρεαζόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν γραπτώς ώστε να προσέλθουν στους κατά τόπους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Service AUDI της εταιρείας KOSMOCAR A.E. για να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών AUDI στο τηλέφωνο 210 9981200 από 09.00 – 18.00 καθημερινά ή στο email: customercare@kosmocar.gr.