Με τα πρότυπα εκπομπών ρύπων να γίνονται όλο και αυστηρότερα κάθε χρόνο, οι εταιρίες αναπτύσσουν εναλλακτικούς κινητήρες. Ωστόσο μια νέα γερμανική εταιρία, η Micro Wave Ignition AG (MWI), ισχυρίζεται ότι διαθέτει την τεχνολογία που θα σώσει τους κινητήρες εσωτερικής καύσης από την κατάργησή τους.

Η εταιρία υποστηρίζει πως η τεχνολογία της μπορεί να μειώσει τη κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου κατά 30% και τις εκπομπές κατά 80%. Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση παλμικών μικροκυμάτων για την ανάφλεξη του καυσίμου, η κατανάλωση του οποίου μειώνεται λόγω της χαμηλότερης θερμοκρασίας στην οποία καίγεται.

Ανάμεσα στους επενδυτές της βρίσκεται και ο Wendelin Wiedeking, πρώην CEO της Porsche, που μαζί με τους άλλους επενδυτές κατέχουν το 20% της εταιρίας, η οποία αναζητά αγοραστή αλλά και έναν διεθνή εταίρο, ώστε να αναπτύξει περαιτέρω την τεχνολογίας της και αυτή να περάσει στη παραγωγή.

Η τεχνολογία της MWI δείχνει ιδιαίτερα υποσχόμενη και αν τελικά δει το φως της παραγωγής, τότε θα αλλάξει το μέλλον των κινητήρων εσωτερικής καύσης.