Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων, Εμπόρων και Καυσίμων ζητά με ανακοίνωση της, μείωση της φορολογίας στα καύσιμα.

Όπως αναφέρει η ΠΟΠΕΚ η υψηλή φορολογία που επιβάλλεται σήμερα έχει αρνητικές επιπτώσεις για το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων καθώς και για τη θέρμανση των νοικοκυριών.

Από την αύξηση του Ε.Φ.Κ (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) και του ΦΠΑ στα καύσιμα μειώθηκαν τα δημόσια έσοδα, ενώ ευνοήθηκε η παράνομη διακίνηση και η δασμοφοροδιαφυγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα δημόσια έσοδα του Κράτους, συνεχίζει η σχετική ανακοίνωση.

Να σημειωθεί πως η Ελλάδα, ως προς την τιμή διάθεσης της αμόλυβδης βενζίνης, είναι τρίτη ακριβότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέμπτη ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.