Σε ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η PSA και η FCA ανακοίνωσαν σήμερα ότι το εταιρικό όνομα του νέου ομίλου θα είναι το Stellantis. Η ετυμολογία αυτού προέρχεται από το λατινικό ρήμα “stello”, που σημαίνει “φωτίζει με αστέρια”, και -σύμφωνα με τις εταιρίες- αντλεί έμπνευση από τη νέα και φιλόδοξη συγχώνευση των δύο ισχυρών πολιτισμών, που μαζί δημιουργούν έναν από τους νέους ηγέτες στην επόμενη εποχή της κινητικότητας, διατηρώντας ταυτόχρονα τις εξαιρετικές τους αξίες.

Η λατινική προέλευση του ονόματος αποτίει φόρο τιμής στην πλούσια ιστορία των ιδρυτικών εταιρειών, ενώ η επίκληση της αστρονομίας καταγράφει το αληθινό πνεύμα αισιοδοξίας, ενέργειας και ανανέωσης που θα φέρει αυτήν τη συγχώνευση, η οποία αλλάζει τον κλάδο.

Η διαδικασία προσδιορισμού του νέου ονόματος ξεκίνησε αμέσως μετά την ανακοίνωση της έναρξης της συγχώνευσης και η ανώτερη διοίκηση και των δύο εταιρειών συμμετείχε στενά σε όλη τη διάρκεια, υποστηριζόμενη από τον Όμιλο Publicis.

Το όνομα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε επίπεδο Ομίλου, ως εταιρική μάρκα. Το επόμενο βήμα στη διαδικασία θα είναι η αποκάλυψη ενός λογότυπου, που μαζί με το όνομα θα αποτελέσει την εταιρική ταυτότητα του Ομίλου. Τα ονόματα και τα λογότυπα των μελών του Ομίλου θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, η ολοκλήρωση της συγχώνευσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2021, υπό την προϋπόθεση των συνήθης όρων κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από τους μετόχους και των δύο εταιρειών στις αντίστοιχες έκτακτες γενικές συνελεύσεις και την ικανοποίηση των αντιμονοπωλιακών και άλλων κανονιστικών απαιτήσεων.