Μια νέα έρευνα του AAA (American Automobile Association Foundation for Traffic Safety) των ΗΠΑ, υποστηρίζει πως συστήματα υποστήριξης και υποβοήθησης οδηγού (ADAS – Advanced Driver Assistance), τα οποία υπόσχονται πως αυξάνουν την ασφάλεια, αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κάθε 12,8 χλμ (8 μίλια) και έτσι τα εν λόγω συστήματα απέχουν πάρα πολύ από το να χαρακτηριστούν 100% αξιόπιστα.

Η AAA έχει διαπιστώσει επανειλημμένως πως τα ενεργά συστήματα υποβοήθησης οδήγησης δεν αποδίδουν με συνέπεια, ειδικά σε σενάρια πραγματικών συνθηκών οδήγησης.

Οι κατασκευαστές πρέπει να εργαστούν για μια πιο αξιόπιστη τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της βοήθειας για τη διατήρηση λωρίδων και της παροχής πιο κατάλληλων ειδοποιήσεων. Η AA συναντήθηκε με ηγέτες του κλάδου για την παροχή δεδομένων και συστάσεων,

δήλωσε ο Greg Brannon, διευθυντής της AAA.

Σύμφωνα με την έρευνα, το σύστημα ειδοποίησης αλλαγής και διατήρησης της λωρίδας κυκλοφορίας δεν λειτουργούσε στο 73% των περιπτώσεων. Επίσης σοβαρά προβλήματα εμφανίστηκαν και στο σύστημα αυτόματης πέδησης, το οποίο δεν λειτούργησε στο 67% των περιπτώσεων. Η AAA διεξήγαγε τη συγκεκριμένη έρευνα δοκιμάζοντας τα Cadillac CT6, Ford Edge, BMW X7, Kia Telluride και Subaru Outback για 4.000 μίλια (6.437 χλμ).