Κατά τη διάρκεια του 2021 η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, βεβαίωσε 200.500 τροχονομικές παραβάσεις, ενώ αφαιρέθηκαν 1.377 πινακίδες για παράνομο παρκάρισμα σε ράμπες ή σε θέσεις στάθμευσης που προορίζονται για άτομα με αναπηρίες.

Επιπλέον, στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης “THESi” διενεργήθηκαν 796.658 έλεγχοι τόσο στις θέσεις μονίμων κατοίκων όσο και στις θέσεις επισκεπτών.