Η Fiat Group Automobiles Hellas σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, ανακοίνωσε πρόγραμμα ανάκλησης για το Fiat 500. Το πρόγραμμα αφορά 992 οχήματα με αριθμούς πλαισίου από 206893 έως 279954. Το πρόβλημα που έχει προκύψει είναι στις βίδες στήριξης της βάσης των φρένων των πίσω τροχών. Οι κάχοχοι των παραπάνω αυτοκινήτων θα ενημερωθούν εγγράφως από την Fiat Group Automobiles Hellas για να οριστεί ραντεβού για τον έλεγχο στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Fiat, φυσικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κάτοχοι των αυτοκινήτων μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμμή επικοινωνίας της Fiat Group Automobiles Hellas, στο τηλέφωνο 800.11.500.800