Μας ήρθε με mail η συγκεκριμένη ανακοίνωση από την εταιρία που είναι υπεύθυνη για το συγκεκριμένο κομμάτι της Εθνικής οδού. Με λίγα λόγια η ανακοίνωση λέει ότι η κατολίσθηση οφείλεται στον καιρό και στα ακραία φυσικά φαινόμενα…. Η ανακοίνωση στην συνέχεια καθώς και ο χάρτης με τις αναλυτικές οδηγίες για όλες τις παρακαμπτήριες οδούς.

” Από την εταιρεία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. και την Κοινοπραξία Κατασκευής του Έργου εκδίδεται η ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με τον αποκλεισμό της Κοιλάδας των Τεμπών.

ΑΚΡΑΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Η ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ

Κατόπιν δύο συνεχόμενων (εντός 48 ωρών) συνήθων καταπτώσεων βράχων στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2009 και της προσεκτικής εκτίμησης των πιθανών κινδύνων για τους χρήστες, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου αιτήθηκε τον άμεσο αποκλεισμό του δρόμου την νύχτα της 16ης Δεκεμβρίου 2009. Το αίτημα εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το πρωί της 17ης Δεκεμβρίου 2009 στις 07:45 περίπου στο ίδιο σημείο σημειώθηκε νέα κατάπτωση υπερβολικά μεγάλου όγκου βραχωδών μαζών, περίπου 750 τόνων, που ξεκίνησε από ύψος 100 περίπου μέτρων και που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο του Τεχνικού Διευθυντή του Έργου ο οποίος μαζί με ομάδα Μηχανικών πραγματοποιούσε τη στιγμή εκείνη επιτόπια έρευνα.

Η συγκεκριμένη κατάπτωση υπερβολικά μεγάλου όγκου βραχωδών μαζών:

  1. Ήταν ένα αιφνίδιο και ακραίο γεωλογικό φαινόμενο της συγκεκριμένης περιοχής των Τεμπών, και
  2. Δεν οφείλεται στις εργασίες ανατίναξης για την διάνοιξη των σηράγγων.

Τα δύο αυτά συμπεράσματα των εκθέσεων των εμπειρογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Κεντρικού Γεωλογικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όσο και της ομάδας των εμπειρογνωμόνων που συνεκάλεσε άμεσα η ίδια η εταιρεία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ, προκύπτουν και από τις μετρήσεις των εγκατεστημένων δονησιογράφων και ρωγμήμετρων στην Κοιλάδα των Τεμπών. Οι συγκεκριμένες μετρήσεις αποδεικνύουν ότι οι δονήσεις από διερχόμενα φορτηγά και αεροπλάνα της Πολεμικής Αεροπορίας είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από αυτές που προκαλούνται από τις εργασίες διάνοιξης των σηράγγων και οι οποίες εκτελούνται σε απόσταση περίπου 900 μέτρων από το σημείο που έγινε η κατάπτωση.

Διευκρινίζεται ότι δεν θα ήταν δυνατό να αποφευχθούν οι συνέπειες του ακραίου αυτού γεωλογικού φαινομένου, αφού ο όγκος των βράχων που κατέπεσαν καθώς και το ύψος από το οποίο έγινε η πτώση των βράχων ξεπερνούν κατά πολύ τις διεθνείς αλλά και τις εν Ελλάδι προδιαγραφές και τα όρια σχεδιασμού αντίστοιχων έργων. Έτσι λοιπόν ακόμα και αν δεν υπήρχαν περιβαλλοντικά ζητήματα και είχε επιτραπεί στην κατασκευάστρια Κοινοπραξία η εφαρμογή της εγκεκριμένης από τον Ανεξάρτητο μηχανικό και την Εγνατία Οδό μελέτης προστασίας από πτώσεις βράχων, το ακραίο αυτό φαινόμενο θα είχε παρουσιασθεί.

Εξειδικευμένοι επιστήμονες και συνεργεία έχουν ήδη αναλάβει επί τόπου δράσεις (ανάλυση γεωλογικών δεδομένων και σχεδιασμό αναγκαίων παρεμβάσεων). Μόλις ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός, γεγονός που προβλέπεται να συμβεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, η εταιρεία θα υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις προς έγκριση στο Δημόσιο και, εφόσον οριστικοποιηθούν και οι ημερομηνίες χορήγησης των σχετικών αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα παρουσιάσει ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αναγκαίων επεμβάσεων που θα αποδώσουν την Κοιλάδα στην κυκλοφορία με αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας. Ωστόσο, μόνο με την κατασκευή και λειτουργία των Σηράγγων του Έργου θα εξασφαλιστούν συνθήκες απόλυτης ασφάλειας της κυκλοφορίας, αντίστοιχες με αυτές που παρέχουν οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών.

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε το έργο, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. ελέγχει με ιδιαίτερη προσοχή τις συνθήκες λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου «Μαλιακός – Κλειδί» μήκους 230 χλμ. και εκτελεί τις αναγκαίες εργασίες καθ’ όλο το μήκος του για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στους χρήστες.”

Κατεβάστε το PDF με τον χάρτη από εδώ (Δεξί κλικ -> Αποθήκευση ως…)

[Πηγή: Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου | Photo copyright: EUROKINISSI – ICON PRESS / ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ]