Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων έξέδωσε δελτίο τύπου που ζητά την κατάργηση της επιβολής φόρου πολυτελείας στα αυτοκίνητα με εργοστασιακή αξία άνω των €17.000. Αναλυτικά το δελτίο Τύπου του ΣΕΑΑ στη συνέχεια.

Περεταίρω αύξηση της φορολογίας στο αυτοκίνητο.

Η ανάγκη λήψης έκτακτων φορολογικών μέτρων για την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας είναι αναμφισβήτητη και όλοι οι φορείς πρέπει να συνταχθούν στην κατεύθυνση αυτή με το πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Η χθεσινή επιβολή φορολογίας στα μεσαία και μεγαλύτερα αυτοκίνητα δυστυχώς έρχεται σε αντίθεση με την επιδίωξη για αύξηση των φορολογικών εσόδων, αφού είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε αναλογικά μεγαλύτερη μείωση των πωλήσεων και άρα τελικά σε απώλεια δημοσιονομικών εσόδων.

Υπενθυμίζεται ότι η φορολογία στην αγορά και στη χρήση του αυτοκινήτου έχει δεχθεί συνεχείς αυξήσεις τους τελευταίους μήνες, ενώ πλέον το αυτοκίνητο καλείται να συνεισφέρει σχεδόν 9 % των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού, ίσως το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.

Έναντι όλων αυτών και επίσης προς αποφυγή περεταίρω συρρίκνωσης μιας αγοράς που απασχολεί πανελλαδικά περισσότερους από 30.000 εργαζομένους προτείνεται η επείγουσα επαναξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου και σε κάθε περίπτωση η πολύ προσεκτική επιλογή των ορίων /κλιμακίων επιβολής του φόρου πολυτελείας.

Σημειώνεται για παράδειγμα, ότι ο «πήχης» των € 17.000 χονδρικής αξίας για την επιβολή του φόρου σε καμιά περίπτωση δεν διαχωρίζει τα «πολυτελή» αυτοκίνητα, αφού υφίστανται πολλές περιπτώσεις τέτοιων αυτοκινήτων, λιανικής αξίας περίπου € 30.000, που καλύπτουν συνήθεις ιδιωτικές ανάγκες (πχ. αυξημένοι χώροι για τη μετακίνηση οικογενειών, αυτοκίνητα ικανά για υπεραστική μετακίνηση κα.).

Δεν πρέπει επίσης να υποτιμάται το γεγονός ότι η επιβολή φορολογίας 30% στα αυτοκίνητα μεγάλης αξίας δεν είναι η πρώτη που εφαρμόζεται σε αυτή την κατηγορία οχημάτων, αλλά έρχεται να προστεθεί στη φορολογία 50% του Τέλους Ταξινόμησης και στη φορολογία 21% ΦΠΑ, άρα οδηγεί σε συνολική φορολογία 101% επί της εισαγωγικής αξίας.

Τέλος, πρέπει επειγόντως να τεθούν μεταβατικές διατάξεις για τη μη εφαρμογή του φόρου πολυτελείας στα αδιάθετα αποθέματα και στα αυτοκίνητα που τελούν υπό παραγγελία από πελάτες, ενώ άμεση διόρθωση χρειάζεται η εκ παραδρομής υπαγωγή στο νέο φόρο των αγροτικών αυτοκινήτων και των αυτοκινήτων των πολυτέκνων.

[Πηγή: ΣΕΑΑ]