Οι Αμερικανοί οδηγοί φαίνεται να προβληματίζονται, καθώς όλο και περισσότεροι κυκλικοί κόμβοι εμφανίζονται στο οδικό τους δίκτυο. Οι κυκλικοί κόμβοι είναι πολύ συνηθισμένοι στους δρόμους της Αμερικής αν και σύμφωνα με τους οδηγούς, πολλοί είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν πώς να μπουν στους κόμβους και πώς πρέπει να οδηγούν μέσα σε αυτούς. (Κατά την ταπεινή μου άποψη και στην Ελλάδα οι οδηγοί μπερδεύονται …. και γίνεται ένας μικρός χαμός που και που…)

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, στην πόλη Winsconsin από το 2004 και μετά έχουν εμφανιστεί 100 κυκλικοί κόμβοι, ενώ άλλοι 100 περίπου πρόκειται να τεθούν σε κυκλοφορία στην πόλη του Kansas. Παρ’όλη την δυσφορία που προκαλούν στους οδηγούς, οι κυκλικοί κόμβοι έχουν και τα πλεονεκτήματα τους!

Αρχικά μειώνεται η ταχύτητα οδήγησης και κατά συνέπεια τα ατυχήματα που συμβαίνουν είναι λιγότερο σοβαρά, ενώ η οδική κυκλοφορία παραμένει συνεχής σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Επίσης συνεισφέρουν και στην προστασία του περιβάλλοντος: Λιγότερες εκπομπές ρύπων καθώς είναι μειωμένο το “σταμάτημα – ξεκίνημα” κατά την διάρκεια της οδήγησης και ενεργειακή οικονομία, καθώς η λειτουργία των κόμβων δεν απαιτεί την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

Μήπως τελικά μια απλή λύση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Ελλάδος (με οικολογικά επίσης αποτελέσματα) θα ήταν η δημιουργία περισσότερων κυκλικών κόμβων; Από την άλλη όμως άποψη, οι περισσότεροι οδηγοί μπερδεύονται…. Τα συμπεράσματα δικά σας!!

[Πηγή: New York Times]