5,4,3,2,1 ΒΟΟΜ! Και ξαφνικά η γέφυρα Fort Steuben Bridge που συνέδεε το Steubenville με το Ohio στη Δυτική Βιρτζίνια για 84 συναπτά έτη αποτελεί παρελθόν! Τα 70 κιλά εκρηκτικών σε 136 διαφορετικά έκαναν καλά την δουλειά τους και η παλιά γέφυρα, η οποία είχε σταματήσει να χρησιμοποιείται από το 2009 λόγω ακαταλληλότητας στη δομή της, κατεδαφίζετε μέσα σε 6 δευτερόλεπτα.

[Πηγή: YouTube | Thanks for the tip, Μπάμπη]