Η Faraday Future έχει αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα, κυρίως σε ότι έχει να κάνει με την χρηματοδότησή της, που την οδήγησε στο να σταματήσει την παραγωγή του εργοστασίου της στο Ρίνο της Νεβάδα, ένα εργοστάσιο που τα αρχικά σχέδια έλεγαν πως θα καλύπτει έκταση 900 εκταρίων. Ωστόσο, το εργοστάσιο θα καλύπτει μόλις το 1/4 της έκτασης αυτής.

Οι εργασίες του θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Αύγουστο, προκειμένου να ξεκινήσει σύντομα η παραγωγή του FF91 των 1.050 ίππων που είδαμε στην CES στις αρχές τους έτους.