Η κυβέρνηση στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης που κατέθεσε στη Βουλή, εισάγει και βαριά πρόστιμα στις εταιρείες Οδικής Βοήθειας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 216, κάθε εταιρεία οδικής βοήθειας υποχρεούται να πηγαίνει στο σημείο που καλεί ο πελάτης το αργότερο εντός μιας ώρας από τη στιγμή που θα ειδοποιηθεί. Αν κάποια εταιρεία δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, τότε προβλέπονται πρόστιμα από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

Ειδικότερα στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων είναι να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα καθ’όλη τη διάρκεια του 24ωρου και όλες τις ημέρες του χρόνου και να παρέχουν άμεση και ποιοτική βοήθεια, δηλαδή ανταπόκριση με το κατάλληλο προσωπικό και όχημα εντός μίας ώρας από την κλήση.

Επιπλέον με πρόστιμα από 10.000 έως 50.000 ευρώ τιμωρούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσφέρουν οδική βοήθεια χωρίς τη σχετική βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας.

Από 5.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ τιμωρούνται όσο δηλώνουν ψευδή στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Από 2.000 -5.000 ευρώ είναι τα πρόστιμα για τους συνεργάτες που δηλώνουν ψευδή στοιχεία προς την επιχείρηση οδικής βοήθειας με την οποία έχουν συμβληθεί.

Με το άρθρο αυτό, το υπουργείο Μεταφορών θέλει να βάλει μια τάξη σε ότι επικρατεί στον κλάδο των εταιριών Οδικής Βοήθειας στην Ελλάδα, με τις εταιρίες να έχουν προθεσμία 6 μηνών προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα από την έναρξη ισχύος της νέας νομοθεσίας και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.