Αυτό που κυκλοφόρησε ως φήμη την περασμένη Τρίτη, γίνεται σήμερα επίσημο. Μόλις πριν λίγα λεπτά, το διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο του Volkswagen Group αποφάσισε να λύσει από κοινού τη συνεργασία του με τον μέχρι σήμερα πρόεδρο και CEO του, Matthias Müller. Η απομάκρυνση του είναι άμεση, και στην θέση του προάγεται ο Herbert Diess, ο οποίος παραμένει στη θέση του επικεφαλής της Volkswagen, καθώς και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της.

Matthias Müller

Εκτός από την αντικατάσταση του Müller, υπάρχουν και άλλες ανακατατάξεις στον γερμανικό όμιλο, καθώς πλέον αναδιοργανώνεται σε έξι επιχειρηματικούς κλάδους και σε έναν ειδικά για την Κίνα. Έτσι, εισάγεται η ομάδα “Volume, Premium και Super Premium”, και μαζί με την προγραμματισμένη προετοιμασία της ομάδας Capital & Bus, δημιουργούν τη βάση για μια πιο εξορθολογιστική διαχείριση του ομίλου, που θα αξιοποιεί συστηματικά τις συνεργίες στις επιμέρους λειτουργικές ομάδες και θα επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων.

Rupert Stadler

Οι πρόεδροι του διοικητικού συμβουλίου που είναι αρμόδιοι για τις εταιρίες του ομίλου θα αναλάβουν επιπλέον ρόλους διαχείρισης. Μετά την αναδιοργάνωση αυτή, ο Herbert Diess είναι πλέον υπεύθυνος και για την ομάδα έρευνας και ανάπτυξης, με τον Rupert Stadler να αναλαμβάνει τις πωλήσεις του Ομίλου και τον Oliver Blume την μαζική παραγωγή.

Συνεχίζοντας, το εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης δύο νέους διορισμούς στο διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου. Ο Oliver Blume, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Porsche, θα ανήκει και στο ανώτατο όργανο διοίκησης του Ομίλου.

Oliver Blume

Επιπλέον, ο Gunnar Kilian, ο οποίος μέχρι τώρα έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Εργασίας του VW Group, παίρνει τη θέση του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου για το ανθρώπινο δυναμικό. Αναλαμβάνει δηλαδή τη θέση από τον Dr. Karlheinz Blessing, ο οποίος υπηρέτησε στο ρόλο από τις αρχές του 2016. Ο Blessing φεύγει από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά παραμένει στη διάθεση της εταιρείας με συμβουλευτική ιδιότητα για την υπόλοιπη διάρκεια του συμβολαίου του.

Τέλος, ο Francisco Javier Garcia Sanz, επικεφαλής προμηθευτών εγκαταλείπει την εταιρεία κατόπιν αιτήσεώς του. Ο Ralf Brandstätter, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι αρμόδιος προμηθευτών για τη VW, θα αναλάβει προσωρινά αυτόν τον πρόσθετο ρόλο.

O Matthias Müller πήρε 20 εκατομμύρια αποζημίωση, και σύνταξη €2.900 ημερησίως.