Η Aston Martin ανακοίνωσε πως κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 εμφάνισε ζημιές 227 εκατ. λιρών (250 εκατ. ευρώ), με τις πωλήσεις της να υποχωρούν κατά 41% εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, πουλώντας μόλις 1.770 νέα αυτοκίνητα. Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 64% σε ετήσια βάση, σε μόλις 146 εκατ. λίρες (161 εκατ. ευρώ).

1

Παράλληλα η βρετανική εταιρία εντόπισε λογιστικά λάθη στις αμερικάνικες επιχειρήσεις της και έτσι επαναδιατύπωσε τις καταστάσεις εσόδων της για το 2018 και το 2019, μετά από την υπερεκτίμηση των κερδών της κατά 15,3 εκατ. λίρες (16,9 εκατ. ευρώ) το 2019. Αυτά τα λογιστικά λάθη διόγκωσαν τα κέρδη και επηρέασαν τον ισολογισμό της εταιρείας.

2

Έτσι οι ζημιές προ φόρων του 2019 υποτιμήθηκαν κατά 15,3 εκατ. λίρες. Η αναθεώρηση σημαίνει ότι η Aston σημείωσε πέρυσι ζημιές προ φόρων 70,9 εκατ. λιρών (78.2 εκατ. ευρώ), σε σύγκριση τα 55,6 εκατ. λίρες (61,3 εκατ. ευρώ) που είχαν αρχικά αναφερθεί.