Στις αρχές του περασμένου Ιουλίου η ACEA απέστειλε επιστολή στον Ευρωπαίο Επίτροπο Thierry Breton, προκειμένου να υπάρξει εξάμηνη αναβολή εφαρμογής των κανονισμών για τα νέα πρότυπα εκπομπών Euro 6, έτσι ώστε να καταφέρουν να πουλήσουν τα περίπου 600.000 στοκ αυτοκίνητα που έχουν ήδη κατασκευαστεί και παρέμειναν απούλητα λόγω της πανδημίας, αυτοκίνητα που δεν καλύπτουν τα νέα πρότυπα εκπομπών Euro 6d ISC-FCM, ενώ σχεδόν 40.000 οχήματα δεν θα πληρούν το Euro 6d TEMP.

Η Κομισιόν ωστόσο απέρριψε το αίτημα των αυτοκινητοβιομηχανιών για εξάμηνη αναβολή και έτσι τα νέα πρότυπα εκπομπών θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Στην απόφασή της η Κομισιόν, μεταξύ άλλων αναφέρει:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταστήσει σαφές στη βιομηχανία ότι μια σχετική νομοθετική ευελιξία δεν πρέπει να επιφέρει καθυστερήσεις στις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές φιλοδοξίες και να ανατρέπει τις δεσμεύσεις μας στην Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και του στόχους μας για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Η αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία είναι ο καλύτερος τρόπος για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Είναι εξίσου σημαντικό να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας τους και του περιβάλλοντος.

Το πρότυπο εκπομπών Euro 6d ISC-FCM στοχεύει στην μείωση των εκπομπών NOx (οξείδια του αζώτου) των diesel κινητήρων, ρύποι που πρέπει να περιοριστούν στα 80 χιλιοστόγραμμα ανά χιλιόμετρο σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Αυτό προϋποθέτει την τοποθέτηση ενός νέου συστήματος καταμέτρησης κατανάλωσης καυσίμου, το οποίο επιγράφεται ως FCM (fuel consumption monitoring system).

Mέχρι το 2023 οι αρμόδιες αρχές θα πιστώνουν ένα περιθώριο λάθους, ωστόσο αυτό σημαίνει ότι κάθε αυτοκίνητο που θα πάρει έγκριση τύπου από τον Ιανουάριο του 2021 και ως το 2023 δεν θα μπορεί να εκλύει στην ατμόσφαιρα παραπάνω από 1,43 φορές το όριο των 80 mg/χλμ. σε μονοξείδιο του αζώτου.

Για να επιτευχθεί η απαραίτητη μείωση των NOx, οι αυτοκινητοβιομηχανίες εξοπλίζουν τους πετρελαιοκινητήρες με ακόμη πιο δαπανηρά συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων. Αυτό συνήθως συνεπάγεται δύο ξεχωριστά στάδια επιλεκτικής καταλυτικής μείωσης (SCR), που μερικές φορές αναφέρονται ως “twin dosing” τα οποία μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές NOx κάτω από τα 80 mg/χλμ.