Την ανάκληση 229 Twingo, παραγωγής μεταξύ 25/03/2019 και 12/04/2021 και με συγκεκριμένους αριθμούς πλαισίου που περιλαμβάνονται μεταξύ του διαστήματος VF1AH000062395242 έως και VF1AH000X66914581, ανακοίνωσε η Renault στην Ελλάδα.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα υπάρχει πιθανότητα εξασθένησης της σύνδεσης μεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας και του εσωτερικού μέρους (σκελετού) του καπό, η
οποία μπορεί υπό την επίδραση αεροδυναμικών φορτίων να έχει σαν αποτέλεσμα την αποσύνδεση-απώλεια της εξωτερικής επιφάνειας. Λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος, παγκοσμίως ανακαλούνται 165.699 Twingo.

Μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα εντός της ελληνικής επικράτειας. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης ονομαστικής επιστολής, προκειμένου να προσέλθουν σε οποιοδήποτε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Renault επιθυμούν, ώστε να γίνει έλεγχος των σημείων κόλλησης (σύνδεσης) στην εμπρόσθια περιοχή του καπό και αν είναι απαραίτητο, προσθήκη κόλλας μεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας και του εσωτερικού τμήματος του καπό, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Τμήμα After Sales της εταιρείας Teoren Motors ΑΕ στον αριθμό 210 5706860.