Η Volkswagen ανακοίνωσε νέα χρηματοδοτικά προγράμματα μέσω της Volkswagen Bank. Αναλυτικά:

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΠΛΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ: EASY CREDIT

Το πρόγραμμα Easy Credit δίνει την δυνατότητα στον πελάτη να πληρώνει πολύ χαμηλό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια του δανείου και ένα σταθερό επιτόκιο για το υπόλοιπο της χρηματοδότησης.

 • ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : 3,4%
 • ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 8,4%
 • Συνολική Διάρκεια έως 60 μήνες
 • Προκαταβολή από 35%

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΠΟΣΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ : CLASSIC CREDIT

 • Επιτόκιο Πελάτη : 8, 4 %
 • Διάρκεια έως 84 μήνες
 • Προκαταβολή από 0%

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BALLOON: AUTO CREDIT

Πρόγραμμα πολλαπλών επιλογών βάση του οποίου ο πελάτης πληρώνει μικρότερη μηνιαία δόση με μία τελευταία μεγάλη δόση balloon κατά τη λήξη του δανείου με 3 επιλογές:

 1. Επαναχρηματοδότηση της τελευταίας μεγάλης δόσης balloon
 2. Ανταλλαγή του αυτοκινήτου με ένα καινούργιο (κατόπιν συμφωνίας με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο της Kosmocar Α.Ε.)
 3. Εξόφληση και διατήρηση της ιδιοκτησίας του αυτοκινήτου
 • Επιτόκιο Πελάτη : 8,9 % (πλέον Εισφοράς 0,6%)
 • Διάρκεια έως 60 μήνες
 • Προκαταβολή από 10%

Προγράμματα σταθερού ασφαλίστρου

 • Η προνομιακή τιμή των ασφαλίστρων του αυτοκινήτου σας παραμένει σταθερή για όλη τη διάρκεια του δανείου χωρίς να επηρεάζεται από ετήσιες αυξήσεις ή αλλαγές στο Bonus Malus
 • Εξοφλείτε μια μηνιαία δόση που περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση και την ασφάλιση του αυτοκινήτου
 • Δεν χρειάζεται να ανανεώσετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αφού ισχύει για όλη τη διάρκεια του δανείου

Πρόγραμμα εξασφάλισης αποπληρωμής δανείου

Η Volkswagen Bank αναλαμβάνει να εξοφλήσει το υπόλοιπο του δανείου, όταν ο ασφαλισμένος δεν θα είναι σε θέση να συνεχίσει την αποπληρωμή του, λόγω των παρακάτω σοβαρών κινδύνων:

 • Απώλεια Ζωής από οποιαδήποτε αιτία
 • Οριστική και μόνιμη αδυναμία, για το υπόλοιπο του βίου του, να μπορεί να εξασκεί οποιαδήποτε εργασία ή επάγγελμα με αμοιβή το κέρδος
 • Ακούσια ανεργία

προσφέροντας έτσι μία σημαντική οικονομική στήριξη σε κρίσιμες στιγμές.

[Πηγή: Volkswagen]