Πραγματικά δεν θα ήθελα να βρίσκομαι στη θέση του Jethro Bovingdon. Κατά την διάρκεια review της Ferrari FF πάτησε στο κράσπεδο του δρόμου με αποτέλεσμα να στραβώσουν και οι δύο ζάντες. Έλα και έναν μικρό διαγωνισμό. Πόσα “F * cks” λέει ο τύπος;

[Πηγή: CAR Magazine]