Για να γίνεις η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του κόσμου και να κάνεις 10 εκατ. πωλήσεις τον χρόνο τι χρειάζεται; Ασφαλώς να δίνεις στο κοινό αυτοκίνητα και τεχνολογίες που εξυπηρετούν όσο γίνεται περισσότερο τις ανάγκες του. Ο τομέας ανάπτυξης αυτών των προϊόντων λέγεται με απλά λόγια έρευνας και ανάπτυξης (R&D στα αγγλικά) με το Autoline Detroit να κάνει μια σχετική έρευνα για το πια αυτοκινητοβιομηχανία ξοδεύει περισσότερα στον τομέα αυτό.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται με η VW η οποία πέρυσι ξόδεψε 9.2 δις δολάρια την ώρα που η Toyota ξόδεψε ένα δις λιγότερο, ενώ η GM 1.5 δις λιγότερο. Αναλυτικά η λίστα ανά δις ευρώ και ανά % των συνολικών εσόδων τους στη συνέχεια.

[one_half]

R&D Spending
 1. Volkswagen: $9,200,440,000
 2. Toyota: $8,491,860,465
 3. General Motors: $6,962,000,000
 4. Daimler: $6,497,660,000
 5. Honda: $5,668,604,651
 6. Ford: $5,000,000,000
 7. Nissan: $4,659,276,546
 8. BMW: $3,399,580,000
 9. PSA: $2,780,500,000
 10. Renault: $2,457,560,000
 11. Hyundai: $2,121,524,000
 12. Chrysler: $1,500,000,000
 13. Fiat: $1,357,420,000
 14. Kia: $771,541,555

[/one_half] [one_half_last]

R&D as % of Revenue
 1. BMW: 5.5%
 2. Honda: 5.5%
 3. Volkswagen: 5.4%
 4. General Motors: 5.1%
 5. Daimler: 5.0%
 6. Renault: 4.7%
 7. Nissan: 4.6%
 8. Ford: 3.9%
 9. Toyota: 3.8%
 10. PSA: 3.7%
 11. Chrysler: 3.6%
 12. Fiat: 2.8%
 13. Hyundai: 2.1%
 14. Kia: 2.0%

[/one_half_last]

[Πηγή: ANNUAL REPORTS | Via: Autoline Detroit | Photo Copyright: Sean Gallup/Getty Images]