Κάνοντας ένα ταξίδι μέσα στις γιορτές εντός του εθνικού μας οδικού δικτύου και διασχίζοντας κάποιες από τις πιο σύγχρονες σήραγγες, αναρωτήθηκα ποια είναι τα μεγαλύτερα του κόσμου. Μετά από αρκετό ψάξιμο, οι μεγαλύτερες οδικής χρήσεως σήραγγες οι περισσότερες βρίσκονται στην Ευρώπη και τα τελευταία χρόνια έχουν δοθεί στη κυκλοφορία και αρκετές στην Κίνα και Ταΐβάν. Ας αρχίσουμε λοιπόν να δούμε μία μια, αρχίζοντας από τη μικρότερη: