Προσωπικά, ούτε που μου είχε περάσει από μυαλό ότι μπορεί να υπάρχει ένα πολύ μικρό πυροσβεστικό όχημα, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει! Βρίσκεται στο Οντάριο του Καναδά, και, μάλλον, είναι για πολύ μικρές φωτιές, καθώς είναι αδύνατο να μεταφέρει μεγάλες ποσότητες νερού. Ωστόσο, είναι ευέλικτο και μπορεί να φτάσει πιο γρήγορα, με σκοπό να σβήσει μια μικρή εστία φωτιά, προτού εξελιχθεί σε πυρκαγιά!

[Πηγή: YouTube]