Στα τέλη Οκτωβρίου, έγινε γνωστό ότι όποιος οδηγός πιαστεί να κυκλοφορεί με ιστορικές πινακίδες θα παίρνει πρόστιμο €1.500. Φυσικά, αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, γι’αυτό και στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών εξεύρεσης λύσης για την κίνηση των Ιστορικών οχημάτων προτάθηκαν τα παρακάτω.

Η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας (ΟΜΑΕ), η Ελληνική Ομοσπονδία Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας (ΕΟΦΙΛΠΑ), η Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής (ΕΟΟΕ) και η Αθλητική Μοτοσικλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΑΜΟΤΟΕ) συναντήθηκαν την προηγούμενη Πέμπτη και κατέληξαν σε σύνολο προτάσεων, τις οποίες κατέθεσαν στο υπουργείο Μεταφορών.

Μεταξύ άλλων, οι προτάσεις των Ομοσπονδιών μας είναι οι εξής:

  • Ελεύθερη κίνηση των ιστορικών αυτοκινήτων τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.
  • Τέσσερις ημέρες το μήνα κίνηση για συντήρηση και επισκευή – συγκεκριμένα την πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη ημέρα Τετάρτη έκαστου μήνα, και
  • Κυκλοφορία χωρίς περιορισμούς κίνησης εντός της Περιφέρειας.