Με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, ξεκαθαρίζεται ότι το νέο πρότυπο υπολογισμού των ρύπων (WLTP) θα ισχύσει για τα οχήματα που θα ταξινομηθούν στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2021 και έτσι τα τέλη κυκλοφορίας του 2021, θα παραμείνουν τα ίδια με τα φετινά.

Όπως αναφέρει η τροπολογία λαμβάνεται μέριμνα, προκειμένου οι τιμές της εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα CO2 των οχημάτων, για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, να εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη, με βάση την τυποποιημένη διαδικασία δοκιμών του Νέου Ευρωπαϊκού Κύκλου Οδήγησης (New European Driving Cycle -NEDC) μέχρι 31-12-2020.

Από 1-1-2021 και εφεξής θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές της εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα CO2 των οχημάτων, σύμφωνα με την παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής ελαφρών οχημάτων (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure – WLTP), από την οποία προκύπτουν προσαυξημένες τιμές σε σχέση με τη μέθοδο NEDC.

Η τιμή της εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα CO2 αποτελεί διαμορφωτικό παράγοντα του τέλους ταξινόμησης, αλλά και, σε κάποιες περιπτώσεις, των τελών κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι δεν Θα υπάρξει αύξηση για τα οχήματα που ταξινομούνται εντός του 2020.

Επιπλέον, η ρύθμιση είναι αναγκαία, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τη διαμόρφωση μιας μεθόδου αντιστοίχισης των τιμών του ς CO2, όπως προκύπτουν από την WLTP και τον NEDC και να αποφευχθούν δυσανάλογες επιβαρύνσεις των αυτοκινήτων.