Ενισχύεται περαιτέρω ο στόλος οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού παραδόθηκαν 264 νέα οχήματα, υπηρεσιακού και ελεύθερου χρωματισμού.

1

Τα οχήματα αυτά, τα οποία αποκτήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 «Ενεργητική Οδική Ασφάλεια» των Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου.

2

3Πιο αναλυτικά κατανέμονται:

  • 90 στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής
  • 42 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας
  • 37 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  • 34 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας
  • 26 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων
  • 20 στην Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου
  • 15 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου

4

Με την προσθήκη των οχημάτων αυτών ενισχύεται σημαντικά και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των κατά τόπους αστυνομικών Υπηρεσιών και βελτιώνεται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

5