Ανακαλούνται 105 Mercedes-Benz Sprinter στην Ελλάδα, παραγωγής 2018 και 2019, στα οποία διαπιστώθηκε ότι, στις οδηγίες χρήσης του οχήματος η περιγραφή των συνθηκών στις οποίες επιλέγεται αυτόματα η θέση “P” προς στάθμευση (λειτουργία Auto-P) είναι εν μέρει σωστή.

Η αυτόματη επιλογή της θέσης προς στάθμευση γίνεται μόνο εφόσον ο κινητήρας απενεργοποιείται με επιλεγμένη τη θέση “D” ή “R” του κιβωτίου ταχυτήτων ή εάν ανοίξει η πόρτα οδηγού σε αυτή τη θέση κιβωτίου ταχυτήτων ενώ το όχημα είναι σταματημένο ή κινείται με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Αντίθετα, το λύσιμο της ζώνης ασφαλείας ή η εγκατάλειψη του καθίσματος όταν το όχημα είναι σταματημένο ή κινείται με πολύ χαμηλή ταχύτητα, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης, δεν οδηγεί στην αυτόματη επιλογή της θέσης προς στάθμευση.

Αυτή η εν μέρει εσφαλμένη περιγραφή του εύρους λειτουργιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακούσια εσφαλμένο χειρισμό, ο οποίος ενδεχομένως θα προκαλούσε αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού και ατυχήματος (λόγω κύλισης του οχήματος).

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή MercedesBenz, προκειμένου να επισυναφθεί στις οδηγίες χρήσης, που βρίσκονται ήδη στο όχημα, ένα συμπληρωματικό εγχειρίδιο με τη σωστή περιγραφή της λειτουργίας Auto-P, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης της εταιρίας στα τηλέφωνα 00800 97777777 ή 0030 2112111597.