Ανακαλούνται 520 Ford Transit και Transit Custom στην Ελλάδα, που που παρήχθησαν από 02/05/2016 μέχρι 04/05/2020. Σύμφωνα με την Ford, σε ορισμένα οχήματα Transit και Transit Custom, ενδέχεται η ασφάλεια προστασίας της αντλίας ψυκτικού υγρού να μην λειτουργήσει σωστά.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα πρέπει να αντικατασταθεί η ασφάλεια ελέγχου λειτουργίας της αντλίας ψυκτικού υγρού.

Μέχρι αυτή την στιγμή δεν έχει περιέλθει σε γνώση της εταιρείας κανένα ατύχημα το οποίο να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την ενημέρωση των ιδιοκτητών των ανωτέρω οχημάτων, μέσω προσωπικής επιστολής, ώστε να προσέλθουν στους κατά τόπους Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές Ford για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι – ιδιοκτήτες παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Ford.