Η ελληνική αστυνομία παρέλαβε 64 νέα βαν τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως ανακριτικά τροχαίας. Από αυτά, τα 49 αποκτήθηκαν μέσω συγχρηματοδότησης του Ταμείου Συνοχής, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα 15 μέσω συγχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

1

2Τα βαν θα κατανεμηθούν:

 • 23 στην Αττική
 • 5 στη Θεσσαλονίκη
 • 5 στη Στερεά Ελλάδα
 • 4 στην Κρήτη
 • 4 στην Πελοπόννησο
 • 4 στη Δυτική Ελλάδα
 • 4 στη Θεσσαλία
 • 4 στην Ήπειρο
 • 4 στη Δυτική Μακεδονία
 • 4 στην Κεντρική Μακεδονία
 • 3 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

3

Υπενθυμίζεται ότι εντός του 2020 η Ελληνική Αστυνομία υλοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα, με την παραλαβή 1.453 νέων οχημάτων, ενώ πρόσφατα παρελήφθησαν επιπλέον 255 οχήματα.