Στη προσπάθεια της Porsche να γίνει ουδέτερη από άνθρακα σε ολόκληρη της κατασκευαστική αλυσίδα έως το 2030, ζητά από τους 1.300 προμηθευτές της να χρησιμοποιούν ενέργεια που παράγεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές, αλλιώς δεν θα συνάψει με αυτούς νέα συμβόλαια.

Επί του παρόντος, οι προμηθευτές της Porsche ευθύνονται για το 20% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της εταιρίας, αλλά έως το 2030 το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί στο 40% λόγω των ηλεκτροκίνητων μοντέλων της.

Η Porsche έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές CO2 στα δικά της εργοστάσια και ήδη τα εργοστάσιά της είναι ουδέτερα από άνθρακα.

Στις σχετικές ειδήσεις η Porsche ανακαλεί 149 μοντέλα της 911 στις ΗΠΑ, ΜΥ2021, επειδή σε αυτά έχουν τοποθετηθεί λάθος καθίσματα επιβατών, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία του συστήματος OCS (Occupant Classification System), κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στη μη ενεργοποίηση του αερόσακου σε περίπτωση ατυχήματος.