Μέσω ειδοποίησης της Γαλλικής Αρχής Χρηματοοικονομικών Αγορών (AMF), έγινε γνωστό ότι η Τράπεζα της Αμερικής (Bank of America) απέκτησε στις 7 Απριλίου το 7,34% του μετοχικού κεφαλαίου της Renault (21.706.668 μετοχές), καθώς και το 5,44% των δικαιωμάτων ψήφου της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Αυτό προέκυψε από την απόκτηση μετοχών στην αγορά και την αύξηση των μετοχών της Renault που κατέχονται με εξομοίωση (σύναψη μετοχικών δανείων, δικαιώματα προαίρεσης και συμβάσεις “swap” με διακανονισμό μετρητών).