Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων Renault μοντέλο Scenic II, εκτελεί η επίσημη αντιπρόσωπος της RENAULT στην Ελλάδα, PGA Ελλάδα ΕΠΕ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου.H ανάκληση αφορά 3241 οχήματα, που κατασκευάστηκαν από την αρχή της παραγωγής έως τις 20 Ιουνίου 2005, στα οποία σε ειδικές περιπτώσεις (κυρίως εκεί όπου έχουν πραγματοποιηθεί επισκευές των ηλεκτρικών κυκλωμάτων του αυτοκινήτου με μη ενδεδειγμένο τρόπο – πρόχειρες, ημιτελείς, κακοτεχνίες ή έχει γίνει κακή συνδεσμολογία ακροδεκτών μπαταρίας) υπάρχει η μικρή στατιστική πιθανότητα εφαρμογής του αυτομάτου χειρόφρενου κατά την οδήγηση, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει και την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Οι κάτοχοι των συγκεκριμένων οχημάτων θα ειδοποιηθούν με επιστολές από την επίσημη αντιπροσωπεία.

[Πηγή: PGA ΕΛΛΑΔΑ]