Τέλη κυκλοφορίας 2011
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

Μερικές μέρες προτού τα πρώτα ειδοποιητήρια φτάσουν στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα και τις ενστάσεις των πολιτών σε σχέση με την εφαρμογή του πλαισίου υπολογισμού των τελών για το 2010, δεσμεύτηκε να προβεί σε βελτιώσεις και σημαντικές ελαφρύνσεις. Σήμερα ανακοινώνεται το νέο απλοποιημένο πλαίσιο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας, με το οποίο αναιρούνται οι τέσσερις διαφορετικές κλάσεις ταξινόμησης και το οποίο οδηγεί σε μείωση των τελών κυκλοφορίας για 3,2 εκ. κατόχους αυτοκινήτων.

Για την αναμόρφωση του πλαισίου συστήθηκε Διυπουργική Επιτροπή και συνεκτιμώντας τις προτάσεις της, το νέο σύστημα τελών κυκλοφορίας του 2011, έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Ανανέωση: Κατεβάστε από εδώ ολόκληρο το άρθρο 17 που αναφέρει με κάθε λεπτομέρεια τα νέα τέλη ακόμη και για τα υβριδικά αυτοκίνητα τα οποία αυτά που είναι μέχρι 1.929 κ.εκ., και έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31/12/2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Εφόσον, τα πιο πάνω οχήματα έχουν κυλινδρισμό κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

1.Την κατάργηση του κριτηρίου της παλαιότητας. Για όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα που θα έχουν ταξινομηθεί έως και την 31-12-2010 (και για τις μοτοσυκλέτες, ασχέτως ημερομηνίας ταξινόμησης) θεσπίζεται ενιαία κλίμακα υπολογισμού με βάση τον κυβισμό του κινητήρα τους.

2.Την υιοθέτηση του κριτηρίου του κυβισμού αλλά με πιο αναλογικό τρόπο. Δημιουργείται μια πιο δίκαιη και αναλογική κλίμακα τελών κυκλοφορίας με την προσθήκη νέων κλιμακίων κυβισμού, προκειμένου το σύστημα να γίνει πιο αποτελεσματικό και να ανταποκριθεί περισσότερο στις συνθήκες της αγοράς, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

3.Την ενσωμάτωση του χωριστού ειδικού φόρου μεγάλου κυβισμού στα τέλη. Πρόκειται για τον ειδικό φόρο μεγάλου κυλινδρισμού κινητήρα για όλα τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες άνω των 1.929 κ.εκ., που είχε προβλεφθεί με το ν. 3775/2009. Τα τέλη κυκλοφορίας 2011 συμπεριλαμβάνουν τον τυχόν ειδικό φόρο οχημάτων μεγάλου κυβισμού.

Έτσι, τα νέα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011, σε σύγκριση και με τις συνολικές επιβαρύνσεις των οχημάτων για το 2010, διαμορφώνονται ως εξής:

Κυβικά εκατοστά
Τέλη κυκλοφορίας 2011 (ευρώ) Τέλη κυκλοφορίας και ειδικός φόρος 2010 (ευρώ) Διαφορά 2011 έναντι 2010 (ευρώ)
Από
Έως Από έως Από έως
Έως 300 20 0 68 20 -48
301 785 50 28 96 22 -46
786 1071 110 94 187 16 -77
1072 1357 120 94 187 26 -67
1358 1548 220 184 352 36 -132
1549 1738 240 184 352 56 -112
1739 1928 270 184 352 86 -82
1929 2357 600 578 821 22 -221
2358 3000 800 712 1130 88 -330
3001 4000 1000 912 1330 88 -330
4001 και άνω 1200 1112 1530 88 -330

Την αναλογική ελάφρυνση για μεγάλο αριθμό οχημάτων. Από την σύγκριση των τελών του 2011 σε σχέση με το 2010 προκύπτει ότι πάνω από 3.180.000 κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έχουν μείωση από 12-330 ευρώ (το 65% του συνόλου), ενώ οι υπόλοιποι έχουν αύξηση η οποία σε απόλυτους αριθμούς δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη και κυμαίνεται μεταξύ 16-88 ευρώ ετησίως. Μεγαλύτερη αναλογικά μείωση έχουν τα μικρή και μεσαίας κατηγορίας αυτοκίνητα.

4.Την περιβαλλοντική κατεύθυνση για τις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων. Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να έχει η φορολόγηση του αυτοκινήτου στην κατεύθυνση της μείωσης των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων,τα τέλη κυκλοφορίας όλων των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων που θα ταξινομηθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/1/2011 και μετά, συνδέονται αποκλειστικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του κάθε οχήματος (γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο). Η σύνδεση αυτή ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα ασχέτως τεχνολογίας (βενζινοκίνητα, υβριδικά, πετρελαιοκίνητα κλπ). Αυτό εκτιμάται ότι θα έχει σαν αποτέλεσμα τη στροφή των καταναλωτών σε πιο «καθαρής τεχνολογίας» οχήματα με αντίστοιχες θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν ήδη εισαγάγει φορολογικό σύστημα αυτοκινήτων (τέλη κυκλοφορίας και τέλη ταξινόμησης) που συνδέεται ολικώς ή μερικώς με τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Έτσι, τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων που θα ταξινομηθούν μετά την 1/1/2011 είναι τα εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΕΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμCO2 ανά χιλιόμετρο) ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (σε ευρώ)
0-100 0
101-120 0,80
121-140 1,00
141-160 1,50
161-180 2,00
181-200 2,25
201-250 2,50
Άνω των 251 3,00

Είναι χαρακτηριστικό ότι με την παραπάνω κλίμακα, τα τέλη κυκλοφορίας μειώνονται περαιτέρω για μεγάλο αριθμό οχημάτων τα οποία ενσωματώνουν «καθαρές τεχνολογίες». Αντίστοιχα, όπως είναι λογικό, τα τέλη αυξάνονται για όλα εκείνα τα αυτοκίνητα των οποίων οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι υψηλές.

5.Αποκλειστική σύνδεση των τελών κυκλοφορίας των ΤΑΧΙ που θα ταξινομηθούν στην Ελλάδα μετά την 1/1/2011 μόνο με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΕΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμCO2 ανά χιλιόμετρο) ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (σε ευρώ)
0-100 0
101-150 2
Άνω των 151 2,5

Η διαφορά των τελών κυκλοφορίας των ΤΑΧΙ σε σχέση με τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οφείλεται στο γεγονός ότι, τα οχήματα αυτά είναι επαγγελματικά και διανύουν ετησίως πολλαπλάσιες αποστάσεις από αυτές των επιβατικών, με αποτέλεσμα την εξαιρετικά μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνσή τους.
6.Όσον αφορά στα υπόλοιπα οχήματα (φορτηγά ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, λεωφορεία, κλπ), θα υπάρχει αύξηση κατά μέσο όρο 10%σε σχέση με το 2010. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω τέλη δεν έχουν αυξηθεί από το 2009.
Tα παραπάνω μέτρα αποτελούν ένα σύστημα δίκαιο και λειτουργικό, που θα αφήσει παράλληλα το χρονικό περιθώριο αναγκαίας προσαρμογής της αγοράς αυτοκινήτου στη χώρα μας στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι παραπάνω ρυθμίσεις, θα κατατεθούν στη Βουλή των Ελλήνων, τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Ανανέωση: Κατεβάστε από εδώ ολόκληρο το άρθρο 17 που αναφέρει με κάθε λεπτομέρεια τα νέα τέλη ακόμη και για τα υβριδικά αυτοκίνητα τα οποία αυτά που είναι μέχρι 1.929 κ.εκ., και έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31/12/2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Εφόσον, τα πιο πάνω οχήματα έχουν κυλινδρισμό κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

[via]

 • funster

  εγω πως γινεται και περσι να πληρωσα αυξημενα και φετοσ να πρεπει να πληρωση πιο αυξημενα.. δεν καταλαβαινω!

  :-D

  • funster

   Επίσης αυτο το σκαλοπάτι ρε πούστη μου, από τα 1900 στα 2.000 κυβικά γιατι πρέπει αν ειναι τόσο τεραστιο!

   Δηλαδη για ενα 2 λιτρο 600 ευρω τέλη κυκλοφορίας?

   Εντάξει δεν ειανι όλα τα 2λιτρα BMW 320 υπάρχουν κ αλλα πιο ταπεινα και συμβατικά!

   Αρε τουρμπό που χρειαζεστε…

 • funster

  Βεβαια τα τελη για τα αμαξια του 2011 και επειτα ειναι πολυ καλα!
  Και ειδικα αν σκεφτει κανεις οτι οι εκπομπες ρυπων ολο και θα πεφτουν!

  Σιγουρα, ομως, αυτο εγινε τωρα για να τονωθει και λίγο η αγορά. Να γινει ακομη πιο ελκυστκη η αγορα νεου αυτοκινητου. Ε
  τσι, λοιπόν, μεχρι να αλλάξει η αναλογία, και τα αμαξια του 2011 και επέιτα μεγαλώσουν ποσοστιαια στο συνολικο αριθμό αυτοκινητων και αποτελεουν αυτα την κύρια πηγη εσόδων για τα τέλη κυκλοφορίας τότε θα δούμε πως το 1 ευρω ανα γραμμάριο γινεται 2 ευρω, τα 2 ευρω γινονται 4 κ.ο.κ

 • periklis

  Για άλλη μια φορά όλα στο πόδι.
  Καμιά μέριμνα για πολύτεκνους που έχουν ανάγκη για αυτοκίνητα μεγάλων κυβικών γιατί έχουν μεγάλες μεταφορικές ανάγκες.
  Ελλάδα το μεγαλείο σου???? πως να εισπράξουμε χωρίς να λογαριάζουμε το κόστος σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
  Να δούμε πόσο θα κάνει υπομονή ο κόσμος…

 • Η σιωπηρή μειοψηφία

  Κύριοι λυπάμε για άλλη μία φορά γι΄αυτούς που επιλέξαμε να μας κυβερνούν ! Είναι παντελώς άσχετοι μέ το αντικείμενο που λέγεται “αυτοκίνητο” και αυτός είναι και ο λόγος που δέν μπορούν νά φτιάξουν ένα δίκαιο, κατά το Ευρωπαικά δεδομένα, φορολογικό πλαίσιο που να φορολογεί τά αυτοκίνητα. Τό μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θά αντλήσουν χρήμα, γιατί μία ζωή ήταν οι ίδιοι οι πρώτοι διδάξαντες στήν παρανομία και έτσι έφτασε η Ελλάδα μας στο σημείο αυτό. Θά έπρεπε νά ξέρουν οτι η εποχή που δίδασκε η Ελλάδα μας πολιτισμό πέρασε ανεπιστρεπτή Τώρα πρέπει να μάθουμε απο Αυτούς γιατί ώς φαίνεται εμείς χάσαμε το μυαλό μας. Στήν Γερμανία για παράδειγμα το κάθε αυτοκίνητο εχει στο παρμπρίζ του επικολημένο ένα αυτοκόλητο που δηλώνει τήν οδηγία που έχει ταξηνομηθεί μέ βάση τους ρύπους που εκπέμπει , άν τό συγκεκριμένο αυτοκίνητο μέ βάση τα τεχνολογικά δεδομένα του κινητήρα του μπορεί να αναβαθμισθεί μέ μετατροπή σέ λιγότερη ρηπογόνο κατηγορία αυτό θά συνεπάγεται και τήν μικρότερη φορολόγηση του οποτε και θά πέρνει νέο αυτοκόλητο που θά δηλώνει οτι είναι ποιό καθαρό και αυτό θά φαίνεται ανα πάσα στιγμή. Αυτά κύριοι στήν Ελλάδα δυστυχώς δέν μπορούν να γίνουν ούτε σέ 50 χρόνια ! Κύριοι τής πολιτικής σκηνής εκεί θά σας παραδεχθώ αν μπορείται να κάνεται τέτοια οχι τίς λύσεις που εφαρμόζεται που θά μπορούσε να τίς κάνει και η γιαγιά μου που είναι 90 χρονών και είναι αγράματη.
  Δώστε λοιπόν τίς εξετάσεις σας Κύριοι και όχι μόνο λόγια !!! Αντε μπράβο !

 • Panos

  Δηλαδή για να καταλάβω…

  Έχω το Honda Jazz 1.2 με ταξινόμηση το 2011. Έχει 119gr CO2 οπότε κάνω την πράξη 119 x 0.80 και μου βγαίνει 95,20€ ή κάνω κάτι άλλο; Για δώστε παραπάνω info για το πόσο θα βγαίνει στο καθένα

  • Αν κατάλαβα και εγώ καλά, έτσι όπως τα λες είναι! :)

 • Vageis

  Έχω ένα Νissan Micra 1.2 μοντέλο ’93 και θα πληρώσω φέτος 120 ευρώ με βάση τον παραπάνω πίνακα ενώ πέρσι είχα πληρώσει 187 ευρώ.
  Το ερώτημά μου είναι αν ξέρει κάποιος να μου πει πως μπορώ να υπολογίσω τι θα πληρώνω με βάση τις εκπομπές διοξειδίου από το 2011 και μετά.Δεν μπορώ να βρω πουθενά πόσο εκπέμπει.
  Το μόνο που ξέρω με βάση το ΚΤΕΟ που το περνάω είναι οι εκπομπές μονοξειδίου που είναι 0,38% (ρελαντί) και 0,30% (υψηλές στροφές) και HC(ppm) 30 (ρελαντί) 35 (υψηλες στροφές)

  • Τα τέλη βάση CO2 θα είναι μόνο για αυτοκίνητα που θα ταξινομηθούν μετά την 1/1/2011. Αυτά που έχουν αγοραστεί πριν από 1/1/2011 θα έχουν άλλα τέλη

  • funster

   Για το Micra σου θα πληρωνεις 120 ευρω , και φετος και του χρόνου και κάθε χρόνο.

   Μεχρι βεβαια την επόμενη αλλαγη του συστηματος.. που ισως να γίνει του χρόνου πάλι!
   Ξέρεις πως πάνε αυτα, ο ενας αχρηστος προσπαθεί να διορθωσει τα κακως κείμενα του άλλου αχρηστου κ.ο.κ.

 • Γιώργος

  Με τα υβριδικά που είναι ταξινομημένα πριν το 2011 τι θα γίνει; Θα ισχύει μισή φορολόγηση στα τέλη όπως πέρσι (αν δεν κάνω λάθος) ή θα φορολογούνται όπως τα υπόλοιπα.

  • Δεν είδα να αναφέρουν κάτι άρα λογικά θα πληρώνουν όπως τα υπόλοιπα (;)

  • Γιώργος

   Ευχαριστώ autoblogger για την άμεση απάντηση

   και εγώ κάτι τέτοιο κατάλαβα… Τα ταξινομημένα πριν το 2011 θα μπουν όλα στο ίδιο τσουβάλι ανάλογα με τον κυβισμό ανεξάρτητετα αν είναι diesel, βενζινοκίνητα (υπερτροφοδοτούμενα, ατμοσφαιρικά ή υβριδικά).
   Τουλάχιστον να φορολογούσαν ανάλογα με τους ίππους.

   Μου φένεται ότι αδικούνται αυτοί που έχουν από 1984 cc και πάνω και τα έχουν ταξινομήσει πριν το 2011. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η αγορά αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού θα συνεχίσει να είναι παγωμένη μέχρι το 2011, στη συνέχεια θα ξεπαγώσει (αφού συγκριτικά τα τέλη θα είναι μικρότερα) και μετά από δυο τρια χρονάκια θα αλλάξουν τον τρόπο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας για να μας τα ξαναπάρουν χοντρά.

   Αυτό το κράτος ανεξαρτήτως κυβέρνησης έχει χάσει εντελώς την αξιοπιστία του.

 • Κοιτάξτε πόσο άδικο είναι το νέο μέτρο

  Golf VI GTI 1.984cc – Εκπομπές CO2 170 (γρ./χλμ.),

  Ταξινομημένο 31/12/2010 ——> Τέλη κυκλοφορίας €600

  Ταξινομημένο 01/01/2011 ——> Τέλη κυκλοφορίας €340 (Διαφορά €260)

  BMW X1 sdrive 20d 1995 κυβικά – Εκπομπές CO2 139 (γρ./χλμ.)

  Ταξινομημένο 31/12/2010 ——> Τέλη κυκλοφορίας €600

  Ταξινομημένο 01/01/2011 ——> Τέλη κυκλοφορίας €139 ( Διαφορά €461)

  Το ίδιο συμβαίνει με πολλά αυτοκίνητα. Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικό της προχειρότητας του μέτρου.

 • ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΧΟΣ

  Το αμαξι μου ειναι 1368 κυβικά. Πέρσι πλήρωσα 184 ευρώ και φέτος, για διαφορά 11 κυβικών θα πληρώσω 220 ευρώ. ΜΕΙΩΣΗ???????????? Μας δουλεύουν? Ποιος αποφασίζει που θα μπει ο κόφτης στα κυβικά για να αλλάξει η κλίμακα? Για 11 κυβικά θα πλήρωνα 120 ευρώ δηλαδή 100 ευρώ λιγότερα.

  • johnnyxp64

   pes ta re!!!!
   ego paides den tha ta pliroso.-

 • driver

  Τα τέλη είναι μόνο και μόνο για να μας τα πάρουν ξανά…όλες οι κλίμακες είναι τραβηγμένες προς τα κάτω κατά 50 περίπου cc και έτσι όλα τα αυτοκίνητα τοποθετούνται στην επόμενη κλίμακα…Κανονική αλητεία και με το νόμο…..καλά μας κάνουν όμως αφού τους ανεχόμαστε ακόμα!!!!

 • Mika

  Oti na nai,opws na nai,ta xoun kanei san ta asxhma moutra tous…
  Edw mas elegan na paroume aytokinhta katharhs texnologias gia na sebomaste tous allous kai to periballon..Ki aytoi loipon pou ependysan shmantika se ena neo aytokinhto th teleytaia,pentaetia, tha plhrwnoun p.x 600 eyrw gia ena katharo dilitro…
  :-(
  Hmarton me tous malakes pia…
  Aytoi pou tha agorasoun akribo aytokinhto to 11 (giati std apo neo xrono tha aneboun oi times,ergostasiaka,outws h allws), tha exoun to tyraki twn fthnwn telwn…
  Ara,kaneis den agorazei twra mexri to telos tou 10, ara akoma pio katw apo to 65% oi pwlhseis…
  Asxetosynh se ola…

 • Vageis

  Εγώ πιστεύω οτι κατά 99% θα επαναφέρουν το μέτρο της απόσυρσης μιας και οι πωλήσεις έχουν ποιάσει πάτο και οι έμποροι φωνάζουν.
  Με πρώτη ευκαιρία το σκέφτομαι σοβαρά να πάρω ένα Toyota IQ μιας και έχει 99gr/km εκπομπές και με βάση τα παραπάνω θα απαλάσετε από τέλη

 • Alx

  Το μέτρο της απόσυρσης θα επανέλθει με τον ένα τρόπο ή τον άλλο στο προσεχές μέλλον. Απο εκεί και πέρα είναι σαφές οτι θα παρθούν μέτρα -τα τέλη κυκλοφορίας είναι μέσα σε αυτά- για να τονωθεί η αγορά αυτοκινήτου μπας και εισπράξουν κανένα φόρο για να γεμίσει το κρατικό τσουβάλι. Βέβαια αυτό που δεν υπολογίζουν είναι οτι η τσέπη του έλληνα αδειάζει πολύ γρήγορα -αν δεν έχει ήδη αδειάσει- και η αγορά του αυτοκινήτου για κανά δύο χρόνια μπορεί και παραπάνω θα είναι “κάθε πέρσυ και καλύτερα”. Βέβαια, με τα νέα τέλη δεν συμφέρει να πάρεις ούτε μεταχειρισμένο σχετικά μεγάλου κυβισμού (φτάσαμε να λέμε τα δίλιτρα “μεγάλου κυβισμού”) οπότε για άλλη μία φορά είμαστε σε κατάσταση “ο θεός βοηθός”.
  Και για να εκφράσω και εγώ το παράπονό μου, δεν είναι άδικο εγώ με το Puntάκι μου να πληρώνω τα ίδια τέλη με μία X1 ταξινομημένη το 2011;;; Τέσπα, μεγάλη ιστορία, όπως και να γίνει πάντα θα υπάρχουν οι δυσαρεστημένοι αλλά όπως και να έχει, για άλλη μία φορά στην Ελλαδίτσα μας επιλέξαμε την λύση του ημίμετρου έναντι μιας καθολικής και λογικής λύσης…

 • Alx

  Και κάτι ακόμα…τώρα μου γεννήθηκε η απορία. Για τα αυτοκίνητα που θα φορολογούνται με βάση τους ρύπους, μιλαμε για πρώτη ταξινόμηση στην ΕΛΛΑΔΑ. Δηλαδή αν φέρω μεταχειρισμένο απο το εξωτερικό, η πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα θα γίνει το 2011, που σημαίνει οτι θα ενταχθεί στην νέα κατηγορία ανεξάρτητα παλαιότητας; Λογικά, αν δεν υπάρχει ξεχωριστή παράγραφός, ναι! Χμμμ… ;)

  • johnnyxp64

   εγω το καταλαβαινω σαν να σου λεει μεγαλε τι και αν περημενεις το 2011 αμα οι αντιπροσωπια το εχει εκτελωνησει νωρητερα παλι σαν 2010 θα πληρωσεις! ακρος μαλακιες κανουν!

  • Καλή ερώτηση! δεν αναφέρει κάτι πάντως το υπουργείο μέχρι στιγμής

 • funster


  johnnyxp64:

  εγω το καταλαβαινω σαν να σου λεει μεγαλε τι και αν περημενεις το 2011 αμα οι αντιπροσωπια το εχει εκτελωνησει νωρητερα παλι σαν 2010 θα πληρωσεις! ακρος μαλακιες κανουν!

  Δεν εχει να κανει η ημερομηνια εκτελωνισμου με τα τελη ταξινομησης..
  Σημασια εχει ποτε θα ταξινομηθει. Ποτε θα του φορεσεις πινακιδα!
  Για αυτο σωστα απορει κ ο ALX τι θα γινει με τα εισαγωμενα μετα του 2011 !
  Το οποιο για ακομη μια φορα προς το παρον μαλλον ειναι μετεωρο.

  Επίσης και με τα υβριδικα μαλλον χλωμο το κοβω να πληρωνουν ολοκληρα τέλη, θεωρω οτι θα μπουν σε καποια ειδικη κατηγορια και θα πληρωνουν πάλι μειωμενα. Αλλα και αυτο , απλα, ξεχασαν να το ξεκαθαρισουν..
  Ελα, μωρε, ολοκληρες δουλειες θα κανουνε τα “παιδια” ? Αστα λιγο να χαρουν..

  • johnnyxp64

   και ερωτω τοτε, αμα εγω του βγαλω την πινακιδα (την εχασα ρε φιλε) και του φορεσω νεα με νεα αδεια (αναγκαστηκα) το 2011 τι θα μετραει μετα??
   :(

 • funster

  Οσο για την αγορα την κοβω να αγγιζει το 90% σε πτωση γιατί λίγοι ειναι εκείνοι, που δεν θα περιμενουν 3 ακομη μηνες για να πάρουν το αμαξι αν ειναι να πληρωνουν λιγότερα.

  Μόνο καποιες για ειδικές περιπτωσεις θα εξακολουθει να ειναι συμφέρουσα η αγορά με το παλιο συστημα τελών ( βλέπε : Audi A3 1.2 TSI και VW Golf 1.2 tsi )

 • funster


  johnnyxp64:

  και ερωτω τοτε, αμα εγω του βγαλω την πινακιδα (την εχασα ρε φιλε) και του φορεσω νεα με νεα αδεια (αναγκαστηκα) το 2011 τι θα μετραει μετα??

  xaxa! Καλο! Ενταξει εννοειται οτι εχει ηδη ταξινομηθει απο τη πρωτη φορά.
  Ταξινομηση στην ουσια δειχνει ποτε “μπαινει” ενα αμαξι στην ελληνικη αγορά.
  Το “μπαινει” οχι με την κυριολεκτικη του σημασια.

  Οποτε απο την πρωτη φορα εχει ηδη ταξινομηθει. Ακομη και αν καταθεσεις τις πινακιδες για ενα αλφα χρονικο διαστημα και οχι σπλα τις χασεις.. Κρατανε τα στοιχεια του αποθηκευμενα, αριθμο πλασιου κλπ..

  Δηλαδη αν πας θα σου βγαλουν ενα πληρες ιστορικο του αυτοκινητου, τι αριθμο ειχε, τι εχει τωρα κλπ..

  Ομως το τι ειχε π.χ. στη Γερμανια, εδω εινα αγνωστο, θα πρεπει να πας στην αρμοδια υπηρεσια της Γερμανιας!

 • Λοιπόν για τα υβριδικά ισχύει το ακόλουθο:

  1.Τα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) καθώς και οι δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης της κατηγορίας αυτής, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31/12/2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

 • Panos

  Προχειροδουλειές όπως πάντα στο Ελλαδιστάν..
  Κάτι που δεν έχω καταλάβει : ο υπολογισμός βάσει ρύπων για τα τέλη αυτοκινήτων ταξινομημένα από 01/01/2011 πώς θα γίνεται; Βάσει τιμών κατασκευαστή ή θα βγάλουν κανένα φιρμάνι τύπου “ό,τι γραφει η κάρτα καυσαερίων” ; Γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε οι τιμές κατασκευαστή (ρύποι, καταναλώσεις κλπ.) συνήθως απέχουν μακράν από την πραγματικότητα..(Άσε που μετά μπαίνει και ο παράγοντας ΚΤΕΟ στην μέση -έχω μπατζανάκη στο ΚΤΕΟ περιοχής και μου βγάζει κάρτα καυσαερίων με χαμηλότερους ρύπους-).

 • Alx

  99,9% με βάση τις τιμές του κατασκευαστή. Ποιός ο λόγος να μπλέξουμε με ΚΤΕΟ την στιγμή που ΟΛΑ τα καινούρια αμάξια έρχονται “πακέτο” με τους ρύπους τους; Όσο για το πόσο απέχουν τα εργοστασιακά νούμερα απο την πραγματικότητα, δεν απέχουν τόσο όσο νομίζεις στα καινούρια αυτοκίνητα. Ο τρόπος υπολογισμού έχει αλλάξει εδώ και λίγο καιρό και ο νέος μέσος όρος κατανάλωσης αλλά και οι εκπομπές τώρα είναι πολύ πιο ρεαλιστικά νούμερα. Πάλι φυσικά υπάρχει απόκλιση αλλά όχι τέτοια που να γίνεται και μεγάλο θέμα.

 • Giannis

  Xerei kaneis ti teli tha plironoun ta metaxirismena pou taxinomounte proti fora stin ellada  1/1/11  ??????????

  • Καλή ερώτηση που δεν μπορεί κανείς να στην απαντήσει!!! :S

 • Kostas

  Ήρθε το χαρτί για τα τέλη σε κανέναν σας;;;

 • το  κράτος  μου  κόβει  πρόστιμο   κάθε  χρόνο  διότι  διατηρώ παλιό  αυτοκίνητο,,βλέπετε  δεν  είμαι  δημόσιος  υπάλληλος  να  έχω   ένα   στάνταρ  ποσό  το  μίνα  ,,  ούτε  λαμογιο   να  κλέβω,,,όπως   μερική  μεγάλοι,,,βέβαια  σχεδόν  κάθε  μίνα  πληρώνω  συντήρηση  σαν  να  είχα   γραμμάτιο, κ  αυτό  το  γραμμάτιο  δεν  το  παίρνει   ένας,, …. το  παίρνουν  διάφορες  οικογένειες,, ….   αλλά  το  κράτος  θέλει  να  τα  παίρνει    ένας,,,,,,  η   αν  μείνεις  από  δουλειά,  να  το  κατασχέσει  η  τράπεζα,,……ωραία   λογική  έχετε,,,τώρα   όσο   για  τους  ρύπους,   ε   αυτό  κ  αν   είναι   αστείο,,,  αν  δεν  θέλετε   ρύπους   δώστε   πετρελαιοκίνηση,,  μπορεί  να  έχει  καπνό   αλλά  είναι  καθαρό,,αλλά   θα  σας  κάνουν  νταντά  η  εφοπλιστές  που  θα  πουλήσουν  την   βενζίνη,,,,

 • τινα

  εχω BMW Χ3 1991 κυβικα ποσα τελη θα πληρωσω για το 2011

  • τίνα η X3 δεν υπήρχε το 1991! μήπως έγραψες κάτι λάθος;

 • Τασος

  autoblogger 18 Δεκεμβρίου 2010 – 02:09

  ΜΑΛΛΟΝ ΕΣΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ………1991 ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΤΗΣ Χ3 ΟΧΙ Η ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ

  • E600 είναι τα τέλη άνω των 1929cc