Όπως ήταν φυσικό,μετά την παγκόσμια ανάκληση που ανακοίνωσε η μητρική Nissan, η NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε., επίσημη αντιπρόσωπος της ΝΙSSAN στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, ανακοίνωσε πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων ΝΙSSAN μοντέλα Micra και Pathfinder.

Η ανάκληση στην ελληνική αγορά αφορά 9.108 αυτοκίνητα Micra και 55 Pathfinder, παραγωγής από 29 Ιανουαρίου 2004 έως 28 Ιουνίου 2006, στα οποία υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης αστοχίας στα ρελέ του εγκεφάλου IPDM, που τροφοδοτούν τον εγκέφαλο του κινητήρα και την ανάφλεξη. Συγκεκριμένα, μπορεί να υπάρξει οξείδωση των κύριων επαφών των παραπάνω ρελέ, λόγω εξάτμισης της σιλικόνης που υπάρχει στο εσωτερικό τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί κακή αγωγιμότητα των επαφών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ρετάρισμα του κινητήρα ή αδυναμία επανεκκίνησής του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Όλοι οι κάτοχοι των συγκεκριμένων οχημάτων θα ειδοποιηθούν σχετικά με συστημένες επιστολές από την εταιρεία NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε., προκειμένου να προσέλθουν στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο του δικτύου NISSAN, ώστε να γίνει η απαραίτητη αντικατάσταση των ρελέ του εγκεφάλου IPDM, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. στον αριθμό 210 3489438.

[Πηγή: NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε]